Orientační nabídka


 

8. ročník soutěže "Bezpečná nemocnice"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s. vyhlašují osmý ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Zastřešující téma soutěže je věnováno těm, kteří se o bezpečí pacientů starají – zdravotníkům. Název tématu je „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči“.
Projekty je možné přihlásit od 1. dubna 2015 do 31. října 2015.
 

 
 
Celostátní soutěž o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice je už tradiční každoroční akce pořádaná Krajem Vysočina. Soutěž má za cíl upozornit na možná rizika při poskytování zdravotních služeb, a to jak rizika pro pacienty, tak pro personál, včetně předání všech informací souvisejících s bezpečím v lůžkových zdravotnických zařízeních. Jedná se o předání tzv. dobré praxe v oblasti zdravotnictví.
Odborná soutěž „Bezpečná nemocnice“ oceňuje nejlepší projekty, kterými poskytovatelé lůžkových zdravotnických služeb učinili konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti v jejich prostředí. Konference „Dny bezpečí“ je spojením prezentací přihlášených projektů a přednášek s aktuálními tématy.
Minulé ročníky byly zaměřeny na zlepšení poskytovaných služeb pacientům. Ten letošní je věnován lidem - zdravotníkům, kteří každý den zajišťují pro pacienta při pobytu v lůžkovém zařízení profesionální přístup. Málokdy se však důsledněji zamýšlíme nad zlepšením podmínek pro tyto pracovníky, nad zajištěním jejich bezpečnosti v jednotlivých zařízeních, nad zlepšením jejich rodinného zázemí. Každý potřebujeme pro lepší výkonnost motivaci, a ta by se měla odrazit ve všech sférách našeho života.

Vítězné projekty získají cenu hejtmana Kraje Vysočina. Společnost Johnson & Johnson, s.r.o., ocení projekty na prvních třech místech mimořádnou finanční cenou, a to ve výši 60 tis. Kč pro umístěného na 1. místě, 30 tis. Kč pro umístěného na 2. místě a 10 tis. Kč pro umístěného na 3. místě. Finanční cena je určena na odborné vzdělávání vítězných projektových týmů.

Více informací včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů najdete na:

http://www.kr-vysocina.cz/soutez-bezpecna-nemocnice/ds-302111/p1=52526.

Slavnostní vyhodnocení soutěže se bude konat v Horáckém divadle v Jihlavě dne 21. 1. 2016. Celostátní konference Dny bezpečí se bude konat také v Jihlavě, a to ve stejný den, tedy 21. 1. 2016.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 30.4.2015 / 30.4.2015 | Zveřejnit do: 31.10.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies