Orientační nabídka


 

Absolventi lounského gymnázia vymysleli speciální projekt

001
Na lounském Gymnáziu Václava Hlavatého se uskutečnil již druhý soubor přednášek projektu Absolventi studentům, který je organizován pod hlavičkou zatím neoficiální Absolventské asociace GVH. Jejími zakladateli je pětice absolventů gymnázia – Miroslav Křivánek, Petra Minaříková, Jiří Urban, Ondřej Šubrt a Miroslav Švestka.
Tisková zpráva ze dne 12. prosince 2013
 

 
 

Projekt je zaštítěn samotným gymnáziem, konkrétně ředitelem PaedDr. Milanem Riegerem a výchovným poradcem Mgr. Jaroslavem Řeřichou. Cílem projektu je předat studentům lounského gymnázia zkušenosti ze studia na vysoké škole a následného pracovního uplatnění, seznámit je pokud možno s co nejvíce vysokými školami a ulehčit jim tak výběr, ať už dalšího studijního zaměření, nebo přímo vysoké školy (VŠ). 

Pro toto pololetí byly naplánovány tři soubory přednášek, z nichž dva již proběhly. Soubor je rozdělen do čtyř kategorií, dle oborů. Konkrétně to jsou humanitní, přírodovědecké a technické obory a kategorie ostatní. Každá kategorie se skládá ze dvou 45minutových přednášek. Studenti se zapisují vždy na dvě přednášky dle svého zájmu. Nejsou pouze strohým popisem oborů a fakult. Přednášející studentům vysvětlují, jaké mají uplatnění v oboru a jaké další kroky lze podniknout pro úspěšnou cestu vysokou školou a následným zaměstnáním. Současně také studentům přibližují další možnosti a příležitosti, které jsou na VŠ k dispozici, jako například studium v zahraničí či získávání pracovních zkušeností během studia. Absolventi VŠ se blíže zabývají uplatněním v oboru a přechodu z VŠ do pracovního procesu. Každý přednášející hovoří zhruba třicet minut, poté je prostor pro dotazy.

Prozatím bylo osloveno kolem 70 absolventů gymnázia, z nichž většina přislíbila svou účast formou přednášky a předání svých zkušeností. Mezi přednášejícími jsou například absolventi i studenti Karlovy Univerzity, Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení technického, FAMU, ale i zahraničních univerzit a mezinárodních oborů. Již pracující absolventi přinesou zkušenosti ze širokého spektra oblastí, například z lékařské praxe, novinařiny, finančního investování, výuky na vysoké škole, výzkumu, psychologie a teologie.

Na projekt jsou zatím velmi pozitivní ohlasy, jak od studentů gymnázia, tak ze strany vedení. Asociace má do budoucna v plánu získat právní status spolku a rozvinout své aktivity i mimo projekt Absolventi studentům. Cílem je pořádat různé akce pro studenty a absolventy lounského gymnázia, propojit asociaci s vedením školy a přivést absolventy zpátky na jejich mateřskou střední školu. Asociace vznikla z popudu absolventů odvděčit se gymnáziu za výbornou přípravu na vysokou školu a průpravu do života. Zakládající členové také chtějí pomáhat současným studentům, jelikož mají zájem na tom, aby z lounského gymnázia a následné vysoké školy vycházeli kvalifikovaní odborníci ve svých oborech, kteří pomohou k rozvoji lounského regionu a nebudou zapomínat na to, že ten největší základ do života jim dalo právě lounské gymnázium. Kromě posledního souboru přednášek z projektu Absolventi studentům asociace připravuje také Tříkrálový pochod na Červený vrch pro studenty i absolventy GVH.

Zdroj: Milan Šedivý

01

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013 | Účinnost do: 12.1.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém