Orientační nabídka


 

Aktualizace rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010 - 2015

 
 
 

Ústecký kraj zahájil v září 2009 přípravu Strategie cestovního ruchu. Koncepční dokument bude aktualizací předchozí verze strategie, která byla zpracována v roce 2003 a kterou zpracovávala společnost DHV CR. Cílem strategie je analyzovat situaci kraje v oblasti cestovního ruchu a navrhnout opatření, která je potřeba ze strany Ústeckého kraje učinit pro rozvoj tohoto odvětví. Na zpracování strategie získal Ústecký kraj dotaci ve výši 85 % z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Strategii zpracovává společnost SPF Group. v.o.s. Strategie byla dokončena v roce 2010 pro období 2010 – 2015 a jednotlivé závěry jsou postupně realizovány v tomto časovém úseku.  

V rámci přípravy strategie cestovního ruchu se uskuteční řada schůzek, jednání a průzkumů. Již na konci letní sezóny 2009 proběhl v 10 lokalitách kraje průzkum návštěvníků. Následně se uskuteční jednání pracovních skupin, které budou mít za úkol podílet se na přípravě jednotlivých opatření a vyjadřovat se k průběžně zpracovaným částem strategie. Do přípravy strategie kraj zapojí významné subjekty cestovního ruchu z řad veřejné správy (zástupce významných měst a regionů) i privátní sféry (podnikatele).Cíl projektu bylo:


1.    Analyzovat nabídku CR v regionu vč. systému řízení a organizace (vazba na výstup analýza území)


2.    Zjistit a analyzovat podstatné informace na straně poptávky, tedy počtu a skladby návštěvníků Ústeckého kraje (vazba na výstup dotazníkové šetření návštěvníků)


3.    Aktivizovat jednotlivé subjekty CR působící v kraji a prohloubit jejich spolupráci s krajem (vazba na výstup vytvoření projektových skupin)


4.    Navrhnout a realizovat vzájemně provázané a logicky uspořádané priority a opatření rozvoje CR v Ústeckém kraji navazující na závěry zjištěné v analýze (vazba na výstup zpracování strategie)


5.    Navrhnout a realizovat marketingové aktivity navazující na stanovené priority a opatření rozvoje CR v Ústeckém kraji (vazba na výstup zpracování strategie)


  • unie
 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje a cestovní ruch > Cestovní ruch a turistika - 2015 > Strategie rozvoje cestovního ruchu > Aktualizace rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2010 - 2015

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém