Orientační nabídka


 

Aktualizované informace z aplikace MMR

logo ÚK
Na mapovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj (mapy.mmr.cz) je k dispozici mapová aplikace zobrazující dopady pandemie na vývoj nezaměstnanosti (dle dat MPSV) a na počet ekonomických subjektů (dle dat z Registru ekonomických subjektů od ČSÚ). Data jsou aktualizována měsíčně na úrovni obcí s rozšířenou působností.
 

 
 


Vývoj nezaměstnanosti je zobrazován prostřednictvím ukazatelů: podíl nezaměstnaných osob (PNO), počet volných pracovních míst (VPM) a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (PU1M). I na krátké časové řadě je patrný nárůst nezaměstnanosti a počtu uchazečů o volná pracovní místa společně s poklesem počtu volných pracovních míst, ale i přes mírný nárůst nezaměstnanost zůstává na velmi nízké úrovni a celorepublikový průměr je stále pod 4 %.
 
Dopady pandemie na ekonomiku se tobrazují prostřednictvím vývoje počtu ekonomických subjektů a to sledováním nejen celkového počtu vznikajících a zanikající subjektů v daném měsíci, ale jsou zaměřené i na vybrané kategorie subjektů (dle NACE) u nichž se očekávají dopady největší, a to cestovní ruch, kultura a maloobchod. Mohou to být důležité vstupy pro sledování dopadů dle typů území definovaných v SRR 21+. Výchozím měsícem je březen 2020, nicméně je možné zobrazit i meziroční srovnání s rokem 2019.

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/mapova-aplikace-dopadu-covid-19


Zdroj: MMR

 
Zodpovídá: Bc. Pavel Grund
Vytvořeno / změněno: 6.8.2020 / 6.8.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém