Orientační nabídka


 

Aktuální stav kvality ovzduší, smogová situace a doporučení veřejnosti

 

 
 

Souhrnné hodnocení aktuálního stavu ovzduší v konkrétních místech lze získat na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím tzv. nového indexu kvality ovzduší:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html

Tabulka uvádí aktuální přehled dat - koncentrace znečišťujících látek v ovzduší získaných z automatizovaných měřících stanic zařazených do systému ISKO (Informační systém kvality ovzduší).

Data pro výpočet indexu kvality ovzduší pochází z aktuálního měření a nejsou verifikována.  Označení „neúplná data“ může znamenat, že na stanici v danou dobu byla prováděna automatická kontrola přístrojů

Index kvality ovzduší vychází z dat naměřených v souladu s platnou národní legislativou (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích) a v souladu s požadavky Evropské unie. 

Sledovány jsou následující znečišťující látky, které jsou vyhodnocovány v 3hodinových klouzavých koncentracích:

SO2 – oxid siřičitý

NO2 – oxid dusičitý

PM10 – polétavý prach

O3 – troposférický ozon

PM2,5 – polétavých prach

Nový index kvality ovzduší spočívá v kombinaci čísel a písmen a barevně je reprezentován barvami semaforu – zelená nejlepší, červená nejhorší.


Stupeň – index kvality ovzduší

Kvalita ovzduší

1A

velmi dobrá kvalita ovzduší

1B

dobrá kvalita ovzduší

2A

přijatelná kvalita ovzduší

2B

3A

zhoršená kvalita ovzduší

3B

špatná kvalita ovzduší

 

Nový index byl vytvořen v úzké spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem (SZÚ). Pro jednotlivé stupně také existují konkrétní doporučení pro běžnou i náchylnou populaci.

Index 1A – ideální podmínky pro pobyt venku

Index 1B – venkovní aktivity můžou být prováděny bez omezení

Index 2A – pro citlivé skupiny osob může představovat nepatrné riziko vzniku obtíží pro velmi malý počet lidí, kteří jsou mimořádně citliví na znečištění ovzduší. Není třeba měnit své obvyklé venkovní aktivity, pokud nezaznamenáte příznaky jako je kašel nebo dráždění krku. Běžná populace může provozovat venkovní aktivity bez omezení.

Index 2B – citlivé skupiny osob by měly zvážit snížení nebo odložení namáhavých činnosti venku, zejména pokud se zhorší jejich zdravotní stav nebo se objeví příznaky, jako je kašel a dráždění v krku. Běžná populace nemusí měnit své obvyklé aktivity ve venkovním prostředí.

Index 3A – citlivé skupin osob by měly omezit namáhavé činnosti zejména ve venkovním prostředí, zvláště pokud se zhorší jejich zdravotní stav nebo se objeví příznaky jak je kašel a podráždění krku. Astmatici a lidé s chronickým onemocněním mohou mít potřebu častějšího použití úlevového léku. Všichni starší lidé a děti by měli omezit fyzickou aktivitu. Běžná populace by měla zvážit snížení nebo odložení namáhavé činnosti venku, pokud se objeví příznaky jako je kašel nebo podráždění krku.

Index 3B – citlivé skupiny osob by měly zkrátit pobyt venku a vyhnout se při tom fyzické námaze. Astmatici a lidé s chronickým onemocněním mohou mít potřebu častějšího použití úlevového léku. Běžná populace by měla omezit namáhavou činnost venku, obzvláště pokud zaznamená jakékoliv nepříjemné pocity a příznaky jako je dráždění v krku, pálení očí, kašel apod.

Osoby se zvýšenou citlivostí

Zvýšená citlivost je dána věkem a zdravotním stavem daného jedince. Mezi citlivější skupiny lidí patří malé děti, těhotné ženy či starší osoby a osoby oslabené přítomností některých chronických onemocnění (např. chronický zánět průdušek, astma, obstrukční plicní nemoci, dlouhodobé potíže se srdcem apod.).

Pravidla pro vyhlášení smogové situace:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/SVRS_pravidla-fungovani.pdf

Doporučení, jak se chovat v době smogové situace:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/smogova-situace-co-muzeme-udelat

Zdroj použitých informací:

Internetové stránky „Blog pracovníků Českého hydrometeorologického ústavu pobočky Brno“: https://chmibrno.org/blog/

Internetové stránky Českého hydrometeorologického ústavu: https://www.chmi.cz/

Internetové stránky Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/index.php

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Peřina
Vytvořeno / změněno: 15.11.2011 / 15.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém