Orientační nabídka


 

Analytická studie Ústavu zdravotnických informací a statistiky ZDRAVÍ 2030 – Ústecký kraj

QR
V analytické studii je k dispozici 12 základních prezentací vč. 3 příloh.
Soubory byly nově nahrány 4.5.2023 (po korekci).
 

 
 

A ohledem na rozsah je studie k dispozici v úschovně Ústeckého kraje.

Odkaz na úschovnu: ZDRAVÍ 2030 – analytická studie: Ústecký kraj

nebo https://uschovna.kr-ustecky.cz/index.php/s/X86fMCirZiniWQx.

 

V analytické studii je k dispozici 12 základních prezentací vč. 3 příloh.

001_Demografické a socioekonomické faktory determinující vývoj potřeb zdravotní péče

002_Základní charakteristiky populace / Reprodukční zdraví

003_Zdravotní stav obyvatelstva – souhrnná analýza nemocnosti (epidemiologie nemocí)

004_Determinanty zdraví: vybrané rizikové faktory

005_Vybrané ukazatele proočkovanosti populace / Prevence / Screening nádorů

006_Poskytovatelé zdravotních služeb na územ Ústeckého kraje (kapacity)

007_Objem poskytované zdravotní péče – segmentu lůžkové péče, ZZS, ostatní

008_Podíl obyvatel kraje na objemu vybraných zdravotních služeb v ČR

009_Lůžkový fond akutní lůžkové péče / Hospitalizační případy CZ-DRG

010_ Analýza průměrné délky hospitalizace a využití lůžkového fondu v ULK

011_Finanční zajištění zdravotních služeb a vybrané makroekonomické ukazatele / Hospodaření poskytovatelů / Podíl zdravotních pojišťoven na financování péče / Migrace pacientů

012_Mezinárodní srovnání se zeměmi EU na základě European Core Health Indicators (ECHI)

P01_Epidemiologie nádorových onemocnění a zdravotní péče o onkologické pacienty dle dostupných dat

P02_Kapacity nelékařských zdravotnických pracovníků

P03_Sledované přístrojové vybavení (kraje ČR)

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 20.12.2022 / 4.5.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém