Orientační nabídka


 

Analytický podklad pro přípravu koncepce poskytování zdravotních služeb v Ústeckém kraji a Mapa projektových záměrů v oblasti zdravotnictví

 

 
 
Tento dokument představuje výchozí analytický podklad pro potřeby zpracování Koncepce poskytování
zdravotních služeb v Ústeckém kraji. Jeho účelem je shrnutí dostupných relevantních dat, jejich
statistické vyhodnocení a formulace základních zjištění, která jsou z hlediska poskytování zdravotních
služeb významná. Jako podklady při zpracování dokumentu byly použity materiály poskytnuté
zadavatelem a dále dokumenty a data z veřejných informačních zdrojů (ČSÚ, ÚZIS, SZÚ, MZ ČR, WHO,
VZP ČR a další).
V druhé části dokumentu (mapa projektových záměrů) je proveden soupis projektových záměrů
připravovaných různými subjekty, které se vztahují k problematice poskytování zdravotních služeb
v Ústeckém kraji.
 

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 5.9.2014 / 5.9.2014
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém