Orientační nabídka


 

Analýza dopravní infrastruktury

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Lidmilu Zikovou, časopis ASB - architektura, stavebnictví, bydlení (lidmila.zikova@jagamedia.cz)
 

 
 

Odpověď pro Lidmilu Zikovou, časopis ASB - architektura, stavebnictví, bydlení (lidmila.zikova@jagamedia.cz) ze dne 28. 5. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

dovoluji si Vás požádat do časopisu ASB o odpověď na otázky k připravovanému článku Analýza dopravní infrastruktury, rozsah - anketa.

 

1. Podle posledních zpráv stát sebral krajům peníze a nepřidělí jim z Evropských fondů prostředky na stavbu a opravy regionálních dopravních sítí.

Jak vás to postihne - budete muset od některých projektů odstoupit, či je odložit?

 

2. Máte možnost nahradit výpadek z jiných zdrojů, například z jiných programů. Podle náměstka Hodače mají kraje v rámci jiných programů spoustu peněz

 

3. Jak hodnotíte dopravní infrastrukturu ve vašem kraji?

 

Předem děkuji za spolupráci.

Se srdečným pozdravem Lidmila Ziková

 

Odpovědi hejtmana ústeckého kraje Jiřího Šulce:

1. O snížení prostředků na údržbu silnic II.a III. tříd se hovořilo celé jaro, ovšem nyní, podle mých informací z Ministerstva dopravy ČR, budou rozpočty krajů nebo jejich příspěvkových organizací vykonávajících silniční údržbu v těchto kapitolách posilovány. Do celé republiky má jít ze Státního fondu dopravní infrastruktury, oproti plánům z počátku roku, o 700 milionů korun navíc. Vím také o problémech v projednávání našeho Regionálního operačního programu, v němž je pro Ústecký a Karlovarský kraj pro období 2007 – 2013 v prioritní ose č. 3 (Dostupnost a dopravní obslužnost) alokováno 142,9 milionů €. Vyjednávání u  Evropské komise o těchto krajských programech nejsou dokončena a zatím se zatím částky alokací v ROPu pro náš Region soudržnosti NUTS II Severozápad nezměnily. Není pochopitelně vyloučeno, že k tomu v dalším průběhu jednání nedojde. V současné v době v Ústeckém kraji realizujeme opravy silnic II. a III. tříd za 100 milionů korun a generální rekonstrukcí silnic a mostů, jenž hradíme z úvěru, který jsme si otevřeli u České Spořitelny a.s. Konkrétně v našem regionu je Ústecký kraj investorem stavbu mostu přes řeku Labe u Litoměřic, což je projekt za 1,5 miliardy korun, financovaný z Evropských zdrojů. Pokud by došlo k omezení přísunu peněz z Evropských zdrojů, potom bychom ho museli nejspíše pozastavit. Nicméně vedl jsem v posledních měsících  a týdnech řadu rozhovorů v představiteli Ministerstva dopravy ČR a žádné omezování mi avizováno nebylo – naopak, ministerstvo garantuje dostavbu klíčových investic, kterými jsou dálnice D8 v úseku přes České středohoří a dokončení modernizace rychlostní silnice R7 ze zdrojů SFDI. Stát financuje své silnice a kraj financuje udžbu svých silnic.

 

 

2 Pokud by teoreticky došlo k masivnímu výpadku ve financování naplánovaných projektů vrámci budování silniční infrastruktury z evropských zdrojů nebo ze zdrojů státu, rozhodně bychom výpadek z krajských finančních zdrojů nahradit nemohli, v tom se pan náměstek Hodač mýlí. Ústecký kraj má pochopitelně řadu dotačních programů, jimiž podporuje regionální kulturní činnost, opravy památek, sportovní vyžití, obnovu venkova nebo vodohospodářskou infrastrukutu obcí. Tyto peníze jsou potřeba tam, kde je využíváme, neumím si představit, že bychom je statisícům občanů “vzali“ jen proto, že stát nemá dostatek finančních prostředků na akce, jejichž realizaci garantoval ve vládních usneseních.

 

3. Silnice II. a III. tříd v našem kraji, včetně mostních a souvisejících staveb vykazují vnitřní zadluženost ve výši 4,5 miliardy korun. Dopravní infrastruktura státní i námi převzatá od státu je skutečně zanedbaná a její stav neodpovídá 21.století. Finanční zdroje státu (SFDI) i krajů na rozvoj i údržbu jsou naprosto nedostatečné - podle propočtu odborníků je potřeba v dalších deseti letech v ČR investovat do dopravních sítí ročně každoročně přes 125 miliard korun, avšak zdroje státu i krajů, včetně zdrojů evropských, jsou zhruba poloviční. I proto některé kraje, včetně našeho, řeší akutní situace pomocí investičního úvěru. V Ústeckém kraji máme připraven k čerpání úvěr na genenerální rekonstrukce staveb v silniční infrastruktuře v celkové výši  500 milionů korun.

 

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 20.6.2007 / 20.6.2007 | Zveřejnit od-do: 20.6.2007-20.7.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém