Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Dotace > OP Spravedlivá transformace > Strategické projekty ÚK > Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje - Transformace hrou
 

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje - Transformace hrou

 

KS MAS; OPST;

   


Nositel:  Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

www:     KS MAS Ústecký kraj | Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje (nsmascr.cz)

Předpokládané náklady:                54 652 536 Kč

Předpokládané náklady z OPST:     46 454 656 Kč


Místní akční skupiny, kterých je v kraji 9, mají více jak 15 let zkušeností s dotační podporou a  pomocí v regionech. Tzv. animací se snaží místní aktéry rozhýbat, rozpohybovat, vybudit je ke konkrétní akci. K tomu slouží celá řada technik a aktivit, které nyní můžeme efektivně využít pro transformační projekty, které budou vycházet z Plánu transformace Ústeckého kraje. 

Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje je velmi důležitým projektem, který se svou povahou vymyká dalším strategickým záměrům. Jeho smyslem je dostat informace o transformaci Ústeckého kraje, o výzvách, které z ní plynou, a o možnostech, jak je řešit s využitím dotací a dalších finančních nástrojů, do všech koutů Ústeckého kraje.

Přechod k uhlíkově neutrální ekonomice se týká skutečně všech. I ti nejmenší, tedy malé a střední firmy či malé obce, produkují emise, které je třeba omezovat, či úplně eliminovat. Stejně tak důležité je rozvíjet nové perspektivní oblasti podnikání včetně zelené ekonomiky, řešit rekvalifikace a zaměstnatelnost propuštěných osob, podpořit obnovitelné zdroje energie a snižování produkce odpadů a regenerovat území po těžbě a tisíce drobných brownfieldů v kraji.

Proto je pro regiony, které budou transformací nejvíce zasaženy, připravený speciální Fond spravedlivé transformace. Jeho mottem je, že nikdo nesmí zůstat opomenut.

V oblasti Podnikání, výzkumu a inovací se chtějí zaměřit na podporu malých a středních firem v oblasti investicí do nových technologií a inovací. Zajímá je také sdílené podnikání v coworkingových prostorech či podpora start-upů. V oblasti Kompetencí lidí a Smart regionu chtějí napomoci rekvalifikacím, celoživotnímu vzdělávání v tématech jako je digitalizace či Green Deal a obecně posilování komunit jako takových. V oblasti Nové energetiky se chtějí věnovat primárně komunitní energetice a oběhovému hospodářství v obcích a v oblasti Revitalizace území chtějí řešit především přeměnu venkovských (zemědělských) brownfields na rozvojové plochy.

Projekt je plánován jako čtyřletý a v jeho rámci již spolupracují jak s Krajským úřadem a vedením Ústeckého kraje, tak s mnoha dalšími institucemi a organizacemi v regionu.

Aktuální informace:

  • 22.12.2023 byl projekt předložen do 2. výzvy - Strategické projekty Ústeckého kraje - Operačního programu Spravedlivá Transformace

Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém