Orientační nabídka


 

APP na Lounsku

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Deník Lučan
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Deníky Bohemia, Žatec (Aleš Kassal ) ze dne 20.1.2004

 

Dotaz (v původním znění):

Včera jsem hovořil s podbořanským starostou, mimo jiné o APP. Podle informací od něj i dalších vedení radnic okresu Louny bylo v původním návrhu krajského úřadu to, že zaplatí 50% částky potřebné na zajištění APP (či LSPP) a zbylou část uhradí obce. Podle jejich tvrzení, které mají podepřeno vlastními informacemi, by ale částka rovnající se oněm 50% stačila na celoroční pokrytí APP. Nyní vůbec netuší, proč opět došlo ke změně, o níž jste informovala v minulých dnech, a dost je zaskočila. Kolik prosím vás činila ona částka rovnající se 50%, je možné, že by opravdu vystačila. Není mi ani jasné, nač by pak sloužilo dalších 50% od měst.

 

 

Odpověď:

Na Lounsku zajišťuje ambulantní pohotovostní péči (APP) Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a její organizaci a zabezpečení financuje Ústecký kraj. Obce a města v regionu  se na jejím zajištění nijak nepodílí. Rada kraje na svém posledním jednání vyzvala některá města, mezi nimi také Louny, aby přehodnotila svá stanoviska k problematice APP. K tomuto kroku jií vedla snaha zajistit financování tak, aby bylo rozložení této zátěže spravedlivé a podílely se na ní spolu s krajem všechny obce. Dalším důvodem, který krajskou radu k výzvě vůči městům vedl, byl fakt, že APP je částečně financována také z úhrad za ošetření pacientů od zdravotních pojišťoven. Výši těchto úhrad v průběhu celého roku není možné přesně stanovit a mohlo by dojít k situaci, kdy by finanční prostředky určené na lounskou APP byly předčasně vyčerpány.

 Na zajištění APP na Lounsku vydává kraj 2 199 000 korun. Příspěvek na financování APP od obcí a měst by kraji mohl umožnit rozšířit síť pohotovostní péče v kraji a snížil napětí ve financování této služby. Krom toho by tato finanční spoluúčast také deklarovala solidaritu měst a obcí s postojem kraje, který se nezřekl zodpovědnosti za zdraví občanů i přesto, že povinnost zajistit a financovat APP pro něj ze zákona nevyplývá.

 

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.1.2004 / 23.1.2004 | Zveřejnit od-do: 23.1.2004-23.2.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém