OBSAH

34/VS/2006 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Kamenice a obcí Kytlice

- výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

35/VS/2006 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Děčín a obcí Huntířov

- zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

36/VS/2006 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Košany a městem Hrob

- zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii

37/VS/2006 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Libochovice a obcí Lkán

- výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků