Orientační nabídka


 

Benchmarking strategií a koncepcí

 
 
 

Benchmarking – stručný výstup pro webové stránky Krajského úřadu Ústeckého kraje


Ústecký kraj má vysoký potenciál pro intenzivní rozvoj vnějších a mezinárodních vztahů. Důvodem je jeho geografická poloha, historický, kulturní, socio-ekonomický a demografický vývoj.


Pro nastavení vhodných principů vnějších a mezinárodních vztahů byl využit benchmarking strategií a koncepcí u vybraných partnerů. Pro účely analýzy byly vybrány sousedící kraje v České republice (Liberecký, Středočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj) a regiony v zahraničí, kde již probíhají (Alsasko - Francie, Sasko – Německo) či mohou být rozvíjeny vnější vztahy (region Yorkshire and Humber – Velká Británie).


Sledované kraje v ČR nemají zpracovanou koncepci vnějších a mezinárodních vztahů, popř. tato koncepce není veřejně dostupná. Některé kraje disponují oddělením vnějších vztahů a styku s veřejností, resp. oddělením tiskových a vnějších vztahů, které organizačně zaštiťují rozvoj a organizaci vnějších a mezinárodních vztahů. Volba takového pevně vymezeného oddělení se pro rozvoj uvedené agendy zdá být klíčová.


V případě zahraničních regionů je možné identifikovat několik forem spolupráce při posilování vnějších vztahů, z nichž nejvýznamnější jsou přeshraniční a nadregionální. Zahraniční regiony se většinou soustřeďují na realizaci konkrétních projektů v oblasti vzdělávání, turistického ruchu, kultury, ekonomického rozvoje a ochrany životního prostředí. Nadregionální spolupráce má zpravidla podobu spolupráce v oblasti hospodářského rozvoje, vědy a technologie, ochrany životního prostředí, vzdělávání a kultury. Příklad dobré praxe a partnerství je demonstrován na příkladu regionu Yorkshire and Humber regionu (Velká Británie). Tento region má podobné socioekonomické a hospodářské podmínky jako Ústecký kraj.


Ústecký kraj má ve srovnání s některými sousedními kraji v ČR výrazně lepší procesní podmínky pro rozvoj vnějších vztahů. Pro Ústecký kraj je tedy nezbytné formulovat jednoznačnou nosnou rozvojovou koncepci, a to nejen pro oblast vnějších vztahů (reflektující vlastní potřeby a problémy kraje).


Z koncepcí vnějších a mezinárodních vztahů ve vybraných regionech Evropy navíc vyplývá, že klíčem k uchopení těchto vztahů je hledání konkurenční výhody a přidané hodnoty regionu. Ta může být nabídnuta ostatním regionům jako základ pro spolupráci. Cílem je specializace na určitou prioritní oblast rozvoje a její zkvalitňování na základě spolupráce s vybraným regionem.

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies