Orientační nabídka


 

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje hodnotila práci složek IZS i aktuální stav na skládce CELIO

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se letos již potřetí v pravidelném termínu konala Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (BRÚK). Během jednání BRÚK byly probrány pravidelné body z oblasti krizového řízení a diskutován byl také aktuální stav na Skládkovém komplexu CELIO, a. s.
Tisková zpráva ze dne 24. září 2021
BRUK
 

 
 
Bezpečnostní rada na svém jednání zhodnotila práci složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (IZS), připravenost kraje a složek IZS na krizové situace a jejich řešení. Byl projednán Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje i seznam požadavků složek IZS na pořízení vybavení pro činnost v roce 2022. 

BRÚK se také zabývala aktuální situací ve Skládkovém komplexu CELIO, a. s., kde 7. července 2021 provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kontrolu zaměřenou na provoz skládky nebezpečných odpadů. V aktivním tělese skládky byly nalezeny sudy se stopami úniku tmavě zbarvených viskózních kapalin. Z výsledků kontroly lze usuzovat, že provozovatel sudy umisťoval v několika řadách a zároveň vrstvách na sobě. V odebraných vzorcích byla potvrzena vysoká koncentrace styrenu. Provoz skládky S-OO (skládka ostatního odpadu) v komplexu CELIO byl rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje omezen do doby vydání písemného sdělení ČIŽP, že provozovatel může pokračovat v provozování skládky S-NO (skládka nebezpečného odpadu).

Bezpečností rada také zhodnotila projekt Hasiči pro školy, jehož cílem bylo vytvořit výukový materiál pojednávající o problematice ochrany člověka za krizových situací pro žáky druhého stupně základních škol a jejich učitele. Projekt v současnosti míří do cíle. Byl dokončen výukový materiál pro 6. – 8. ročník a během měsíce září 2021 budou ukončeny práce na materiálu pro 9. ročník. 

Zasedání bezpečnostní rady se pravidelně účastní ředitel Hasičského záchranného sboru ÚK, krajský ředitel Policie ÚK, ředitel Zdravotnické záchranné služby ÚK a ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Za Ústecký kraj je členem BRÚK hejtman kraje, 1. náměstkyně hejtmana, radní pro oblast zdravotnictví, za krajský úřad jeho ředitel, vedoucí odboru zdravotnictví, vedoucí oddělení krizového řízení a jako hosté relevantní pracovníci úřadu.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen „bezpečnostní rada kraje“) je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje. Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje. Složení Bezpečnostní rady Ústeckého kraje k nahlédnutí zde.

SOUVISEJÍCÍ TISKOVÁ ZPRÁVA:

BRUK
Potřetí v tomto roce zasedala v pravidelném termínu bezpečnostní rada kraje

 

BRUK
Bezpečnostní radě ÚK předsedá hejtman Jan Schiller (vlevo), jejím tajemníkem je vedoucí oddělení krizového řízení Marcel Kucr (vpravo)

 

 


 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 24.9.2021 / 24.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém