Orientační nabídka


 

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala aktuální informace ke skládce CELIO, činnost složek IZS i rozpočtový výhled na rok 2023

Na programu jednání byly aktuální informace ke stavu skládky CELIO, hodnocení činnosti složek krajského integrovaného záchranného systému (IZS), informace k požáru v Českém Švýcarsku a plánovaná finanční podpora ze strany kraje pro rok 2023. Rozloučení a poděkování patřilo MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, který odchází do penze.
Tisková zpráva ze dne 23. září 2022
BRÚK
 

 
 

Pro Ilju Deyla, dlouholetého ředitele krajské příspěvkové organizace, to bylo poslední jednání v rámci bezpečnostní rady kraje před jeho odchodem do penze. Proto mu všichni v čele s hejtmanem Janem Schillerem poděkovali za spolupráci a významnou zásluhu o dlouholetý a stabilní rozvoj záchranářství v Ústeckém kraji.

Skládka CELIO na Mostecku musí doplnit plán likvidace nebezpečných styrenů. Požaduje to Česká inspekce životního prostředí, která objevila na skládce tyto nebezpečné látky vloni. Krajský úřad Ústeckého kraje očekává doplnění dokumentace od provozovatele skládky do konce října. Inspekce nesouhlasí s trvalým odstraněním sudů s obsahem polotekutých nebo polotuhých styrenových smol ve vybudovaných kójích. Požaduje jejich samostatné uložení tak, aby mohly být po nalezení jiného řešení opětovně vyjmuty, zpracovány a odstraněny.

„Bezpečnostní rada Ústeckého kraje vzala předložené informace o skládce CELIO na vědomí, ale vyjádřila znepokojení nad vývojem a řešením situace. Bohužel, jako kraj k tomu máme výrazně omezené kompetence dané zákonem. Budeme se však nadále snažit o to, aby byly extrémně nebezpečné odpady na skládce CELIO co nejdříve zlikvidovány,“ shrnul postoj bezpečnostní rady hejtman Jan Schiller.

Kromě pravidelných bodů, ve kterých bezpečnostní rada hodnotí činnost složek krajského IZS za první pololetí roku 2022, byly na jednání prezentovány aktivity, které Ústecký kraj vyvinul a plánuje vyvíjet ve vztahu k rozsáhlému požáru v Národním parku České Švýcarsko a následné obnově této oblasti. Projednán byl rovněž materiál se seznamem požadavků složek krajského IZS na pořízení jejich materiálního dovybavení pro rok 2023. Finanční prostředky jsou poskytovány složkám IZS ze strany kraje každoročně. V roce 2023 plánuje Ústecký kraj pro tento účel vyčlenit až 35 miliónů korun.

Bezpečnostní radě Ústeckého kraje předsedá hejtman Jan Schiller a schází se v pravidelných intervalech, zpravidla čtyřikrát za rok. Zastoupeny jsou v ní především vedoucí představitelé složek krajského integrovaného záchranného systému.

Bezpečnostní radě Ústeckého kraje předsedá hejtman Jan Schiller (vpravo)
Bezpečnostní radě Ústeckého kraje předsedá hejtman Jan Schiller (vpravo)

 

MUDr. Ilja Deyl, dlouholetý ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (vstoje)
MUDr. Ilja Deyl, dlouholetý ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (vstoje)

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 23.9.2022 / 23.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém