Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje se sešla pomocí videokonference poprvé v roce 2021

 
BRÚK
Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (BRÚK) zasedá zpravidla čtyřikrát ročně a projednává pravidelné body z oblasti krizového řízení. Na krajském úřadě jednala v pátek pomocí videokonference. Mimo nezbytné pravidelné informační body se zabývala rovněž aktuálními informacemi z Krizového štábu Ústeckého kraje a vládními opatřeními, která vstoupila v platnost od 1. března 2021.
Tisková zpráva ze dne 1. března 2021
 

 
 

Mezi projednané body patřily například Zpráva o bezpečnostní situaci po linii odboru cizinecké policie – migrační vlna za rok 2020, Informace o činnosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) za 2. pololetí roku 2020, Vyhodnocení plánu výcviku letecké záchranné skupiny ZZS ÚK za rok 2020, a dále Zpráva o činnosti Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem ve vztahu k orgánům veřejné správy ve správním obvodu Ústeckého kraje za rok 2020.

Bezpečnostní rada rovněž diskutovala aktuální témata projednávaná krajským krizovým štábem. Ten jedná v pravidelných týdenních intervalech a řeší podrobně všechny oblasti v návaznosti šíření onemocnění COVID-19. Zprávu podává krajský koordinátor intenzivní péče o stavu obsazenosti lůžek v nemocnicích na území kraje, krajský koordinátor pro vakcinaci ohledně aktuálních dodávek vakcíny a průběhu očkování, ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje o stavu šíření onemocnění a průběhu trasování kontaktů, vedoucí odboru zdravotnictví a vedoucí odboru sociálních věcí ohledně situace u poskytovatelů pobytových sociálních služeb.

Dále odbor školství, mládeže a tělovýchovy ohledně plnění vládních opatření, situace v dětských domovech a určených školských zařízení pro děti pracovníků vybraných profesí. Ředitelé krajského integrovaného záchranného systému informují o personálním zabezpečení a plnění úkolů, zejména při zajištění odběrových míst na hraničních přechodech a mobilního odběrového týmu. O počtu nasazených vojáků pomáhajících na území kraje informuje ředitel Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Tajemník krizového štábu a bezpečnostní rady informuje o stavu plnění úkolů v rámci krizového řízení a další vedoucí úředníci informují o stavu veřejné dopravy, stavu financí a zajištění chodu krajského úřadu. Bezpečnostní radu i Krizový štáb Ústeckého kraje řídí přímo hejtman Jan Schiller.

Krizový štáb Ústeckého kraje je orgán pro řešení krizových situací, řešící v reálném čase konkrétní situaci. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. Oproti tomu Bezpečnostní rada Ústeckého kraje provádí analýzu hrozících rizik, stavu připravenosti a rozhoduje o realizaci preventivních opatření. Rozhodnutí bezpečnostní rady jsou konána za účelem připravenosti na hrozící nebezpečí.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.   Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

BRÚK
Hejtman Jan Schiller (vpravo) a tajemník BRÚK Marcel Kucr

 

BRÚK
Ostatní členové BRÚK byli připojeni pomocí videokonference

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 1.3.2021 / 1.3.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém