Orientační nabídka


 

Bezpečnostní zpráva Spolechemie

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď na ČTK (Radka Fialová)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČTK  (Radka Fialová) ze dne  5.2.2004

 

Dotaz (v původním znění):

 Co je nového kolem bezpečnostních zpráv Spolchemie?

 

Odpověď:

Dne 14.1.2004 bylo proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o bezpečnostní zprávě provozovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, podáno v řádné lhůtě odvolání nezávislého sdružení Občanská liga Ústí nad Labem. O podaném odvolání Krajský úřad Ústeckého kraje informoval účastníky řízení a vyzval je, aby se k němu vyjádřili ve stanovené lhůtě. Vyjádření budou spolu se spisem předloženy k rozhodnutí odvolacímu orgánu  - Ministerstvu životního prostředí.

            Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství schválil jako správní orgán příslušný dle zákona o krajích a zákona o prevenci závažných havárií Bezpečnostní zprávu provozovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., pro objekt „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.“ umístěný v Ústí nad Labem. Rozhodnutí vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje nebylo pravomocné, bylo možné podat proti němu odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to do patnácti dnů od jeho doručení účastníkům řízení, podáním u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 5.2.2004 / 5.2.2004 | Zveřejnit od-do: 5.2.2004-5.3.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém