Orientační nabídka


 

Bezplatná jazyková příprava cizinců

 
 
 


Bezplatná jazyková příprava se v souladu s § 20 zákona. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (školský zákon) a souvisejícím § 10 až § 11b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, týká žáků cizinců (s jiným než českým občanstvím), kteří plní povinnou školní docházku na území České republiky po dobu nejvýše 12 měsíců. Ředitel kmenové školy vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Žák má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit. Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitel určené školy je povinen žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat.

V rámci každé obce s rozšířenou působností je určena alespoň jedna základní škola, která bezplatnou jazykovou přípravu poskytuje. Určená škola poskytuje jazykovou přípravu osobním způsobem, vybrané školy poskytují výuku také distančním způsobem (viz seznam určených škol).

Metodickou podporu kmenovým i určeným školám poskytují krajská centra podpory Národního pedagogického institutu ČR ( www.npi.cz ).

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Vzdělávání > Základní vzdělávání > Bezplatná jazyková příprava cizinců

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém