Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Bezplatná linka k autobusové dopravě

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Petra Soukala, MfD (Ondrej.Jirkovsky@mfdnes.cz)
 

 
 

Odpověď pro Petra Soukala, MfD (Ondrej.Jirkovsky@mfdnes.cz) ze dne 11.9.2006

 

Dotaz (v původním znění):

Srdečně zdravím a podle telefonické dohody posílám pár otázek na bezplatnou linku k autobusové dopravě.

1)Jaké informace občané na lince obdrží? ( jak vypadá typický dotaz a typická odpověď, co by měli tazatelé uvést, aby dostali konkrétní odpověď, apod.)

2) Poskytuje KÚ také informace o jiných linkách, než jsou dotované spoje?

( čili o spojích DPÚK, které současně provozuje, případně dalších komerčních přepravců)

3) Byly nebo kdy budou nahrazeny dříve platné JŘ DPÚK novými, kde už nebudou uvedeny spoje, jejicž ukončení DPÚK oznámil KÚ dopisem? ( kdo to má udělat, případně do kdy, protože podle starých se cestující nedozví, který spoj DPÚK už neplatí, a který ano)

4) Kolik lidí se nyní podílí na operativním informování cestujících?

( bezplatná linka, informátoři na autobusových nádražích, atd.)

5) Kolik lidí volá na zelenou linku denně?

pozn. Mám na článek o lince 80 řádků, uvítám každou praktickou informaci. Díky, Petr Soukal. (popíšu tam i informace KÚ na jeho webových stránkách,ale to zvládnu sám) 

 

Odpověď:

1) Tazatelé se nejčastěji ptají na konkrétní spoje u konkrétních linek z míst, které je zajímají kvůli dopravě do zaměstnání, event. dětí do škol. Velmi často se ptají na podrobnosti k příležitostné dopravě a časté otázky směřují také k cenám jízdného. Zájemci vyřízení svého dotazu, položeného prostřednictvím bezplatné linky, urychlí uvedením čísla konkrétní linky a spoje, v opačném případě musí začít operátor linky konkrétní autobusový spoj začít hledat, např. v internetovém portálu IDOS. Tazatel číslo linky i spoje zjistí velmi jednopduše, jedná se o šestičíslí, které v jízdním řádu uvedeno před výčtem obcí a měst, do nichž autobus zajíždí.

 

2) Na tzv. zelené, bezplatné informační lince jsou volajícím poskytovány informace o všech autobusových spojích, tedy včetně těch, které nepřestal provozovat Dopravní podnik Ústeckého kraje, a.s..

 

3) Podle informací které má k dispozici Krajský úřad Ústeckého kraje, resp. Dopravní úřad, DPÚK nové jízdní řády již zveřejnil na svých označnících. Jedná se o jízdní řády neschválené Dopravním úřadem. Noví smluvní dopravci mohou jízdní řády zveřejňovat po jejich řádném schválení. Jejich seznam se, díky nepřetržité práci Dopravního úřadu (odboru dopravy Krajského úřadu Ústeckého kraje), neustále rozrůstá a je průběžně zveřejňován na internetových stránkách Ústeckého kraje. To ale nezbavuje nové dopravce povinnosti tyto jízdní řády zveřejnit odpovídajícím způsobem. Proto řada z nich jedná s obcemi, které jsou majiteli autobusových zastávek, o zřízení výlepových ploch. V této souvislosti je nutné upřesnit, že noví dopravci nemohou bez povolení majitele, tj. DPÚK, využít stávajících označníků této společnosti, avšak mohou v jeho blízkosti, umístit informační panel.

 

4) V současné době se na každé ze směn 24 hodinové služby tzv. zelené linky podílí přibližně 10 lidí. Do systému poskytování informací občanům jsou však zapojena i některá oddělení krajského úřadu, zejména oddělení dopravní obslužnosti krajského odboru dopravy nebo oddělení informací a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana. V každém okamžiku tedy občanům kraje poskytuje informace přibližně 15 zaměstnaců krajského úřadu, v nočních hodinách pak přibližně 6 - 8 zaměstnaců.

 

5) Současná kapacita zelené linky umožňuje vyřídit, při průměrné délce jednoho hovoru 5 minut, přes 860 dotazů v průběhu 24 hodin. Zkušenosti pracovníků, kteří na této lince slouží potvrzují, že linka prakticky nemá hluché místo; technicky je vyvedena na tři telefonní přístroje a ty po zavěšení okamžitě opět zvoní. Přihlédneme – li k tomu, že desítky žádostí jsou odbavovány e-mailovou poštou a že tazatelé využívají i telefonních čísel na konkrétní oddělení krajského úřadu, lze konstatovat, že v průběhu uplynulých 96 hodin bylo krajským úřadem vyřízeno přibližně 4 000 telefonátů o autobusové dopravě.

 

 

 

Připravil : František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 12.9.2006 / 12.9.2006 | Zveřejnit od-do: 12.9.2006-12.10.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém