Orientační nabídka


 

Budou peníze do středních a vyšších odborných škol?

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Konference
Už delší dobu čekají ředitelé škol na zahájení nových projektů a záměrů, které by bylo možné financovat z evropských zdrojů. Ten čas se pomalu blíží. Než však budou moci žádat o dotace, musí být v území zpracovány akční plány vzdělávání.
Tisková zpráva ze dne 26. února 2016
 

 
 

Požadavek na zpracování těchto plánů vznikl ze strany Ministerstva školství, aby byly lépe koordinovány investiční i neinvestiční prostředky plynoucí do oblasti školství právě z  fondů EU. Tato koordinace je ponechána ve velké míře na regionech. 

V Ústeckém kraji byly aktivity, které vyústí v zpracovaný Krajský akční plán vzdělávání zahájeny již v lednu letošního roku. 24. února proběhla konference, která je úvodním setkáním zástupců z oblasti školství, zejména ze středních a vyšších odborných škol. Zastoupeni byli ředitelé a pracovníci škol, zástupci neziskového sektoru i pořizovatelé Místních akčních plánů, v podstatě všichni, kterým na budoucím vývoji v oblasti vzdělávání záleží.

Jednalo se o první setkání, které bude díky projektu Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje, pokračovat i v dalších letech. Celý projekt bude trvat 6 let. Již v červnu by však měla být zpracována dílčí část plánu, a to tzv. Rámec na podporu investic. Tento dokument, v němž budou dle priorit kraje uvedeny potřebné investiční projekty z oblasti školství, bude následně schvalovat Regionální stálá konference. Poté, již nebude nic bránit podávání žádostí o dotace na tyto projekty.

„Jak s touto výzvou naložíme v Ústeckém kraji, záleží jen na nás,“ řekl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák a dále dodal: „Projekt vede Odbor strategie přípravy a realizace projektů, který má s řízením projektů velké zkušenosti a v odborné oblasti spolupracuje s Odborem školství mládeže a tělovýchovy. Kvalitní personální obsazení a zapojení odborné veřejnosti považuji za hlavní předpoklad budoucího úspěchu“.

A kolik peněz do Ústeckého kraje v oblasti vzdělávání pro střední a vyšší odborné školy můžeme získat? „Na investiční projekty předpokládáme, že až půl miliardy na ty takzvaně měkké aktivity pak asi 300 milionů korun. Projekt Krajský akční plán – Ústecký kraj je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

01
Na konferenci promluvil 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák (vlevo) a Martin Strakoš, předseda Rady pro rozvoj lidských zdrojů.

 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 26.2.2016 / 26.2.2016 | Zveřejnit od-do: 26.2.2016-25.3.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém