Orientační nabídka


 

Byl vyhlášen 1. ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost

csr
Ve středu 27. května 2015 se na krajském úřadu uskutečnila konference s názvem „Náš kraj – naše odpovědnost. Konference, kterou organizovala Hospodářské a sociální rada Ústeckého kraje, se věnovala problematice společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Na konferenci vystoupil i hejtman Oldřich Bubeníček, který vyhlásil první ročník Ceny kraje za CSR.
 

 
 

„Společenská odpovědnost organizací není konceptem, který by měly realizovat pouze firmy, které se věnují podnikání a obchodu. Myslím, že všechny organizace a subjekty jsou odpovědné za dopady své činnosti. Společenská odpovědnost organizací stojí na sociálním, ekonomickém a ekologickém základě a měla by být dobrovolným aktem,“ řekl v úvodu konference Oldřich Bubeníček

Smyslem konference bylo seznámit účastníky s činností ostatních partnerů v této oblasti a definovat, co lze v této oblasti zlepšovat, aby se dařilo téma společenské odpovědnosti v kraji více rozvíjet. Odpovědným chováním mohou všichni přispět ke zlepšení image celého regionu i společenského klimatu a celkovému rozvoji kraje. Proto je důležitá vzájemná spolupráce, výměna zkušeností a oceňování těch, kteří se společensky odpovědně chovají. Šlo o první konferenci na toto téma na půdě kraje a měla by se stát pravidlem.

Konference se zúčastnila řada představitelů firem, organizací a institucí kraje. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný ve svém vystoupení seznámil auditorium s rolí MPO a státu při rozvoji konceptu CSR a s tezemi Národního akčního plánu CSR. Roli Rady kvality ČR a oceňování CSR na národní úrovni se věnovala Lucie Mádlová, specialistka CSR při Radě kvality ČR, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Podpoře konceptu CSR v Ústeckém kraji se věnovali ve svých vystoupeních představitelé měst, škol a některých firem.

V závěru konference bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na rozvoji Společenské odpovědnosti organizací, které iniciovala HSR-ÚK. Signatáři memoranda byli za Ústecký kraj hejtman Oldřich Bubeníček, předseda HSR-ÚK Richard Falbr, primátor statutárního města Ústí nad Labem Josef Zikmund, rektor UJEP Martin Balej, předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jiří Cingr, předseda představenstva Krajské hospodářské komory František Jochman a náměstek chomutovského primátora Marian Bystroň. Svůj podpis k memorandu připojí v nejbližších dnech i další subjekty. Mezi signatáři nejsou konkrétní firmy, ale o zastřešující zaměstnanecké i zaměstnavatelské organizace, města, školy, úřad práce a regionální tripartita.

Po podpisu memoranda byl slavnostně vyhlášen 1. ročníku Ceny kraje za kraje za společenskou odpovědnost. Vyhlašovatelem je Ústecký kraj, odborným garantem a spoluvyhlašovatelem Rada kvality ČR, spolupracující organizací HSR-ÚK. Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost ideově vychází z Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací, jejímž nositelem je Rada kvality ČR

Cílem soutěže je ocenit subjekty podnikatelského a veřejného sektoru, které jsou v kraji na poli společenské odpovědnosti organizací aktivní, nad rámec svých zákonných povinností pečují o své zaměstnance, rozvoj území, transparentní obchodní vztahy a životní prostředí. Smyslem je též zvýšit povědomí o tomto konceptu a inspirovat další.

Subjekty budou hodnoceny vždy za aktivity realizované v loňském roce, tj. pro tento první ročník za aktivity v roce 2014, a to v kategoriích podnikatelského a veřejného sektoru. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů proběhne na konci roku 2015.

Ústecký kraj se stává pátým krajem v České republice, který toto ocenění uděluje.

Připravil: OMK

csr


 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 28.5.2015 / 28.5.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém