Orientační nabídka


 

Byla překročena informativní prahová hodnota pro suspendované částice PM10

logo ÚK
Z důvodu překročení informativní prahové hodnoty pro znečišťující látku suspendované částice PM10 byla Českým hydrometeorologickým ústavem vyhlášena smogová situace pro Ústecký kraj. Platnost vyhlášené situace je od 02:08 hodin dne 23. 1. 2013 do odvolání.
 

 
 

K překročení došlo především vlivem zhoršených rozptylových podmínek. Nejhorší situace byla dne 22. 1. 2013 ve 20 hodin na stanici Chomutov, kde průměrná klouzavá 24hodinová koncentrace suspendovaných částic PM10 v ovzduší byla ve výši 107,7 mikrogramů/m3 (denní limit je 50 mikrogramů/m3, informativní prahová hodnota je 100 mikrogramů/m3).

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty 100 mikrogramů/m3 pro vyhlášení smogové situace doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého.

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší a jsou přístupné rovněž přes aktivní banner (semafor) na internetových stránkách Ústeckého kraje (http://www.kr-ustecky.cz).

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Smogová situace je vyhlašována Ministerstvem životního prostředí resp. Českým hydrometeorologickým ústavem v případě, že dojde k překročení některé ze zákonem stanovených prahových hodnot koncentrací vybraných znečišťujících látek. Nejedná se ještě o vyhlášení regulace. Signál regulace je vyhlašován v případě překročení regulační prahové hodnoty alespoň na polovině měřicích lokalit. Smogová situace je pak ukončena, pokud nepřetržitě po dobu nejméně 12 hodin není překročena žádná prahová hodnota koncentrace vybraných znečišťujících látek.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 23.1.2013 / 23.1.2013
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém