Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Andreu Angermannovou, MF Dnes, 29.5.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Od března mohlo Celio začít přijímat odpad, ale za jakých nových podmínek. To se myslím ještě nikde neříkalo, a co je nově?

A nová spalovna u Mostu, bylo hodně petic proti, ovšem brzy 2024 skončí doby, kdy bude možné odpad skládkovat. Jak je to se spalovnou? Probíhá nějaké schvalování, je hotova studie, zná se cena a doba výstavby? Nebo co bude s odpadem dál? Bude ho kraje někam odvážet a platit za to?  

 


Odpověď:

 

Celio:

Příjem odpadů do Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu po jeho rekonstrukci byl umožněn za následujících podmínek:

 

  1. Dne 15.4.2019 vydal Městský úřad Litvínov kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. V rámci rekonstrukce byly provedeny stavební úpravy těch částí haly, které byly poškozeny požárem. Jednalo se zejména o výměnu sloupů, střešních vazníků, ohořelých částí obvodového a střešního pláště haly z trapézového plechu atd. Ke kolaudaci se mimo jiné vyjádřil i svým závazným stanoviskem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který stanovil přísnější podmínky požární ochrany.

  2. Dle podmínek ze strany orgánů státní správy (ČIŽP, krajský úřad) byla 27.3.2019 schválena aktualizace provozního řádu Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu. Zásadní změnou v provozním řádu a v samotném provozu zařízení je omezení skladování odpadu v hale třídící linky (na vstupu i výstupu), z celkových 4 100 tun na 44 tun. Cílem bylo eliminovat riziko případného požáru.

  3. V integrovaném povolení bylo stanoveno, že do 31. 12. 2019 budou na linkách Centra pro třídění zpracovány všechny dosud skladované odpady vhodné k úpravě, které jsou v současné době umístěny v areálu skládkového komplexu CELIO a.s., a to dle postupného harmonogramu uvedeného v provozním řádu. Skladované množství odpadů rovněž představují zvýšené požární riziko.    

  4. Do integrovaného povolení byly doplněny nové podmínky zaměřené na preventivní opatření, které pomohou zamezit vzniku požáru (zpracování dokumentace zdolávání požárů, uskladnění pěnidla v areálu).

 

 

Komořany:

 

  1. Investor spalovny v Komořanech má veškerá povolení potřebná k provedení stavby. Co nemá, je odpad, protože ten obce Ústeckého kraje ukládají stále ještě na skládky.  Dokud obce Ústeckého kraje s investorem spalovny neuzavřou smlouvu, která spalovně zaručí odpad a obcím naopak trvale přijatelnou cenu za jeho zneškodnění, spalovna se stavět nebude. V takovém případě ani nebude v roce 2024 k dispozici žádná alternativa ke skládkám a obcím se další likvidace odpadu po tomto datu z různých důvodů pravděpodobně velmi prodraží. Výhodná nabídka ze strany investora by byla cena do 2000 Kč za tunu odpadu, jde podle našeho názoru za cenu únosnou vzhledem k celkovým cenám, které obce za likvidaci směsného komunálního odpadu v současné době platí, a velmi únosnou vzhledem k cenám, které mohou platit v budoucnu po zákazu skládkování a zvýšení skládkovacích poplatků.

  2. Kapacita plánované spalovny v Komořanech postačuje pro celý kraj. Nicméně doprava odpadu ze vzdálenějších oblastí  vyžaduje logistický systém s překladišti.  Protože se dosud nevyřešila otázka se spalovnou, není řešení překladiště na pořadu dne. Pokud se v některé oblasti rozhodnou postavit spalovnu vlastní, bude to dobře, ale je dle našeho názoru již nereálné stihnout to do roku 2024. Litoměřicko je zároveň spádově v dosahu spalovny v Mělníku, kterou připravuje ČEZ.

  3. Obce Ústeckého kraje by neměly při vyjednání dlouhodobého kontraktu v Komořanech vyčkávat.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 14.6.2019 / 14.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém