Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Steffena Neumanna, Sächsische Zeitung
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Potřeboval bych informace k znovuzprovoznění skládky Celio u Litvínova. V článku MfD z 16. července je řeč o tom, že byl drasticky omezen objem odpadu v třídící hale z celkových 4100 tun na pouhých 44 tun.

Mohla byste mi prosím k článku podat ještě pár doplňujících informací?

1. O které období jde? 44 tun za den, týden, měsíc nebo rok?

2. Proč to omezení v třídící hale? Byl přílišný objem odpadu v třídící hale loni příčina požáru?

3. V článku se také píše, že byly vybudovány nové sklady, kde jsou uloženy nadlimitní návozy odpadu. Jak velký je objem odpadu, který může na území Celia u Litvínově být uskladněn. Je tam také stanoven omezení? A jsou to haly nebo venkovní sklady?


Odpověď:

Dobrý den,

posílám odpovědi na vaše dotazy.

1. Potřeboval bych informace k znovuzprovoznění skládky Celio u Litvínova. V článku MfD z 16. července je řeč o tom, že byl drasticky omezen objem odpadu v třídící hale z celkových 4100 tun na pouhých 44 tun.

Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření v zařízení Skládkový komplex CELIO a.s. společnosti CELIO a.s. bezodkladně ukončit příjem odpadů do technické jednotky k úpravě a skladování odpadů kategorie ostatní odpad Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu – část A se týkalo pouze této technické jednotky, nikoliv celého zařízení Skládkový komplex CELIO a.s. Po mimořádné události ze dne 19. 9. 2018 není tato technická jednotka schopna plnit účel, pro který byla schválená v rámci uděleného souhlasu k provozování zařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nahrazeného v rámci integrovaného povolení. Z tohoto důvodu přistoupil krajský úřad k nařízení předběžného opatření, kterým přikázal bezodkladně ukončit příjem odpadů do této technické jednotky.

 

2.  O které období jde? 44 tun za den, týden, měsíc nebo rok?

 

Dle podmínek ze strany orgánů státní správy (ČIŽP, krajský úřad) byla dne 27. 3. 2019 schválena aktualizace provozního řádu Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu, které je součástí Skládkového komplexu CELIO a.s. Zásadní změnou v provozním řádu a v samotném provozu zařízení je omezení skladování odpadu v hale třídící linky (na vstupu i výstupu), z celkových 4 100 tun na 44 tun. Jedná se tedy o okamžitou kapacitu. Cílem bylo eliminovat riziko případného požáru.

 

3. Proč to omezení v třídící hale? Byl přílišný objem odpadu v třídící hale loni příčina požáru?

K uvedenému opatření bylo přistoupeno v souvislosti s požárem Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu dne 19. 9. 2018. Důvodem havárie bylo samovznícení uskladněného odpadu v prostoru pro příjem odpadu ke zpracování. Skladované množství odpadů rovněž představuje zvýšené požární riziko.

 

4. V článku se také píše, že byly vybudovány nové sklady, kde jsou uloženy nadlimitní návozy odpadu. Jak velký je objem odpadu, který může na území Celia u Litvínově být uskladněn. Je tam také stanoven omezení? A jsou to haly nebo venkovní sklady?

 

Ve Skládkovém komplexu CELIO a.s. došlo k rekonstrukci haly Centra pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu. Dne 15. 4. 2019 byl vydán kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. V rámci rekonstrukce byly provedeny stavební úpravy těch částí haly, které byly poškozené požárem. Jednalo se zejména o výměnu sloupů, střešních vazníků, ohořelých částí obvodového a střešního pláště haly z trapézového plechu atd. Ke kolaudaci se mimo jiné vyjádřil i svým závazným stanoviskem Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, který stanovil přísnější podmínky požární ochrany. Žádné další haly (ani sklady) nebyly v zařízení Skládkový komplex CELIO a.s. realizovány.

 

Zařízení Skládkový komplex CELIO a.s. se skládá z několika technických a technologických jednotek podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (např. biodegradační plocha, skládka odpadů S- OO, skládka skupiny S-NO, linka pro úpravu odpadů). Dále obsahuje technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci (skládka skupiny S-IO, překladiště odpadů, zařízení pro úpravu a zpracování elektroodpadu, centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu apod.). Veškeré kapacity zařízení včetně závazných podmínek provozu zařízení Skládkový komplex CELIO a.s. a s ním přímo spojených činností jsou uvedeny v platném integrovaném povolení, které je zveřejněné na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/search.xsp

Kapacita zařízení Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu činí 10 tun odpadů za hodinu. Maximální množství zpracovaných odpadů v zařízení činí 60 000 t za rok.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 13.8.2019 / 13.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém