Orientační nabídka


 

Cementárna Lafarge v Čížkovicích začala spalovací zkoušku kalů z Ostravska

logo ÚK
Předmětem této zkoušky, která začala v pondělí 22. listopadu, je autorizované měření emisí dle vyhlášky MŽP č. 354/2002 Sb. (stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu) a vyhlášky č. 205/2009 Sb. (o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů), které provede akreditovaná laboratoř na měření emisí CS Proekos z Prahy.
 

 
 

Zkouška zahrnuje měření devíti těžkých kovů, rtuti, chlorovodíku (HCl), fluorovodíku (HF), polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), polychlorovaných bifenylů, di-dioxinů a di-furanů.

 

Zkoušku sleduje i monitorovací skupina složená z odborníků na životní prostředí, zástupců okolních radnic, veřejnosti a novinářů. Za krajský úřad se zúčastnila úterní zkoušky Ing. Helena Antošová z odboru životního prostředí a zemědělství.

 

Zkouška byla dohodnuta počátkem listopadu na jednání zainteresovaných stran v Litvínově z důvodu vzniklých pochybností o účinnosti spalování. Také byla domluveno, že bude objednána rozptylová studie. Výsledky měření ze spalovací zkoušky budou k dispozici za 4-6 týdnů, akreditovaná laboratoř shrne výsledky do protokolu. Do té doby se v Čížkovicích ostravské kaly pálit nebudou. Předběžné výsledky nejsou tedy zatím k dispozici.

 

Při zkoušce se spálí až 200 tun kalů, které se přimíchávají do uhlí a mají v palivové směsi až patnáctiprocentní podíl. Pálí se asi tři tuny kalů za hodinu. Členové monitorovacího týmu si prošli provoz, v němž se emise měří. Viděli i halu, kde se míchají sekundární paliva, mezi nimiž byla i hromada kalů z Ostravska.

 

Pokud se při zkoušce neprokáže překročení stanovených limitů, mohla by cementárna pálit kaly příštích šest let. K dispozici bude celkem 110 tisíc tun, které byly vytěženy z takzvaných ostravských lagun pod někdejší chemičkou Ostramo. Odborníci na likvidaci odpadů vysvětlují záměr tím, že čížkovická cementárna je pro spálení podobných odpadů nejvhodnějším zařízením v ČR.

 

Připravil: OTI

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 23.11.2011 / 23.11.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém