Orientační nabídka


 

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2023

 

 
 
Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:

  • regionální rozvoj
  • sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
  • věda a výzkum
  • kultura
  • sport

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 29. února 2024 na adresu:

Odbor informatiky a organizačních věcí
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře souhlas a čestné prohlášení nominovaného a souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele.

Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení níže.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 28.11.2023 / 28.11.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém