Orientační nabídka


 

Cena Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje 2023

 

 
 
Ústecký kraj vyhlašuje 1. ročník Ceny Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje. Tato cena se uděluje za nejlepší projekty v oblasti obnovy kulturní památky (movité i nemovité) Ústeckého kraje, která má významnou kulturně-historickou hodnotu. Soutěž je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030.

První kategorie „Obnova kulturní památky“ se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy kulturní památky spočívající v rekonstrukci, restaurování, revitalizaci či opravě v průběhu předešlého roku a zároveň za prezentaci a propagaci této památky. V této kategorii rozhoduje o dalším pořadí veřejnost, která má možnost hlasovat prostřednictvím ankety na webových stránkách ÚK.

Druhá kategorie „Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví“ je udělována za odpovědné chování subjektů, které významným způsobem přispívají k prezentaci a uchovávání historického kulturního dědictví. V této kategorii navrhuje udělení ocenění Komise pro hodnocení, která je složena ze 2 členů Výboru pro kulturu a památkovou péči, 1 člena z odboru kultury a památkové péče KÚ, 2 členů z řad odborné veřejnosti.

Cenou pro vítěze v kategorii obnovy kulturní památky je finanční odměna pro vlastníka objektu – za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 20 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví se oceňuje pouze vítěz, a to částkou 20 000 Kč. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ceny se koná za účasti hejtmana Ústeckého kraje nebo náměstka hejtmana pro kulturu a památkovou péči. 

Statut stanovuje následující harmonogram soutěže:
a) Vyhlášení soutěže – březen 2024  
b) Příjem přihlášek – do 31.05.2024
c) Zasedání Komise pro hodnocení – červen 2024
d) Veřejné hlasování na webových stránkách – červenec - konec srpna 2024
e) Vyhlášení vítězů a předání ocenění – do konce kalendářního roku 2024

Ke stažení:
 
Návrh se zasílá na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz, 
ID DS: t9zbsva nejpozději do 31. května 2024.


Kontaktní osoba:
Odbor kultury a památkové péče 
Ing. Linda Štrymplová, e-mail: strymplova.l@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 737
Mgr. Jana Kuráňová, e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 276

 
Zodpovídá: Ing. Martin Kohl
Vytvořeno / změněno: 25.3.2024 / 25.3.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém