Orientační nabídka


 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2021 byly slavnostně předány svým nositelům

Tradiční prestižní ocenění za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje – Ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2021 – znají své nositele. V lounské Galerii Benedikta Rejta byly slavnostně vyhlášeny výsledky a čerstvým laureátům předána ocenění, včetně finančního daru v hodnotě 50 tisíc korun.
Tisková zpráva ze dne 12. října 2022
a
 

 
 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje se v letošním roce udělovaly již pojedenácté. Cena se každoročně uděluje v pěti kategoriích: regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Návrh na udělení ceny může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby a jiné subjekty působící na území kraje. O udělení následně rozhodují krajští zastupitelé. Tradičním generálním partnerem akce je společnost NET4GAS, s. r. o.

Slavnostní ceremoniál proběhl v unikátních prostorách Galerie Benedikta Rejta v Lounech za přítomnosti představitelů kraje – náměstkyně hejtmana Lubomíry Mejstříkové, radní Jindry Zalabákové, předsedů výborů Vlastimila Skály a Milana Rychtaříka a dalších významných osobností. Ceny předal osobně všem oceněným laureátům hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Slavnostní večer zpříjemnila přítomným hostům svým sólovým vystoupením klarinetistka Anna Paulová a jazzové vystoupení teplické konzervatoře. 

Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2021: 
▪ Za oblast sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života, byla oceněna Mgr. Martina Vojtíšková. Svůj prozatímní profesní život zasvětila pomoci lidem v krizi, zasloužila se o vznik spolku Spirála i centra krizové intervence a později také intervenčního centra – specializované poradny pro oběti domácího násilí. V současnosti také působí jako odborná lektorka seminářů na toto téma a je předsedkyní Asociace pracovníků intervenčních center.


▪ V oblasti regionálního rozvoje byla oceněna předsedkyně Hospodářské a sociální rady Mostecka Ing. Helena Veverková, která stála v popředí mnoha projektů souvisejícími s revitalizací krajiny v minulosti fatálně postižené důlní činností. Kromě rekultivací a dalších doprovodných činností se podílela také na restrukturalizaci regionu po útlumu těžby i transformaci energetiky. ▪ V oblasti kultury se dostalo ocenění hudebnímu skladateli a muzikologovi PhDr. Zdeňku Šestákovi, jehož profesní dráha byla výrazně spjatá s územím Ústeckého kraje. Ve svém vědeckém bádání se dlouhodobě věnuje Cítolibské skladatelské škole 18. století, kterou objevil a dodnes dokumentuje. Do podvědomí posluchačů se mohl dostat také díky svým hudebním dílům, mezi kterými najdeme symfonie, symfonické skladby, skladby pro smyčce i dechy, písňové cykly i několik kantát. ▪ V oblasti vědy a výzkumu byla oceněna archivářka, historička a vysokoškolská pedagožka doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Její jméno je neodmyslitelně spjato s Ústavem slovansko-germánských studií UJEP i obecně prospěšnou kulturně-vzdělávací a vědeckou společností Collegium Bohemicum, jež se věnuje zejména česko-německým vztahům a kulturnímu dědictví německy mluvícího obyvatelstva v českých zemích.▪ V oblasti sportu byl oceněn bývalý aktivní závodník, organizátor a propagátor cyklistiky Jaroslav Hrubý. V roce 2002 založil tradici jednoho z největších cyklistických závodů v regionu Extrém Bike Most a vytvořil tak významnou akci, která patří k nejdůležitějším svého druhu v republice. 


Společná fotografie laureátů a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera
Společná fotografie laureátů a hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera

Slavnostní ceremoniál proběhl v prostorách lounské Galerie Benedikta Rejta

Slavnostní ceremoniál proběhl v prostorách lounské Galerie Benedikta Rejta

Mezi hosty nechyběli náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková, radní Jindra Zalabáková a předsedové výborů Milan Rychtařík a Vlastimil Skála
Mezi hosty nechyběli náměstkyně hejtmana Lubomíra Mejstříková, radní Jindra Zalabáková a předsedové výborů Milan Rychtařík a Vlastimil Skála

Ceny hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2021

 

Laureátka Ceny hejtmana v oblasti sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života Martina Vojtíšková
Laureátka Ceny hejtmana v oblasti sociální a zdravotní, včetně záchrany lidského života 
Martina Vojtíšková

Laureátka Ceny hejtmana v oblasti regionálního rozvoje Helena Veverková
Laureátka Ceny hejtmana v oblasti regionálního rozvoje Helena Veverková

Laureát Ceny hejtmana v oblasti kultury Zdeněk Šesták a klarinetistka Anna Paulová, jež v průběhu večera zahrála jeho sólovou skladbu
Laureát Ceny hejtmana v oblasti kultury Zdeněk Šesták a klarinetistka Anna Paulová, jež v průběhu večera zahrála jeho sólovou skladbu

Laureátka Ceny hejtmana v oblasti vědy a výzkumu Kristina Kaiserová
Laureátka Ceny hejtmana v oblasti vědy a výzkumu Kristina Kaiserová

Laureát Ceny hejtmana v oblasti sportu Jaroslav Hrubý
Laureát Ceny hejtmana v oblasti sportu Jaroslav Hrubý

Všichni čerství laureáti se podepsali do pamětní knihy Ústeckého kraje
Všichni čerství laureáti se podepsali do pamětní knihy Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 12.10.2022 / 12.10.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém