Orientační nabídka


 

Čeští kardiologové se zúčastnili prestižní konference

aa
Kardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem uspořádala v pátek 23. října 2015 „12. Ústecký kardiologický den“ v prostorách ústeckého hotelu Clarion. Hlavním tématem letošního ročníku byly novinky v léčbě kardiovaskulárních a strukturálních onemocnění srdce. Návštěvníci konference poprvé v České republice shlédli přímý přenos náhrady aortální chlopně perkutánní cestou s použitím nové chlopenní náhrady. Konference se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
 

 
 

Hejtmana na konferenci zastoupil 1. náměstek Stanislav Rybák. „Dovolte mi na úvod omluvit pana hejtmana Ústeckého kraje, který bohužel dnes musel odjet za jinými pracovními povinnostmi. Mám tu čest ho na této konferenci zastoupit a chtěl bych poděkovat panu profesorovi Červinkovi za pozvání. Všem vám přeji, aby se vám dnešní setkání v Ústí nad Labem líbilo. Velké uznání patří ústecké Masarykově nemocnici, především kardiologické klinice, že dokáže takovou to prestižní akci s mezinárodní účastí každoročně uspořádat. Tímto bych jí chtěl do dalších let popřát, ať se stále rozvíjí, daří se jí naplňovat nové vize, jako je například vznik kardiochirurgie tady v Ústí,“ řekl Stanislav Rybák.

 

V úvodu všechny účastníky pozdravil také generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala. „Jsem velice rád, že zdravotnické pracoviště Krajské zdravotní, respektive Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, největší a nejvýznamnější z pěti nemocnic, které Krajská zdravotní sdružuje, pořádá každoročně konferenci s celorepublikovou i zahraniční účastí špičkových zdravotníků v oboru kardiologie. Současně si cením toho, jaké postavení si získala ústecká kardiologická klinika v rámci celé České republiky, o čemž svědčí například i dnešní přímý přenos perkutánní náhrady aortální chlopně s využitím nové, inovované chlopenní protézy. Účastníci, tak na letošní konferenci mohli detailně sledovat práci operatérů krok po kroku,“ řekl Petr Fiala.

 

Odborným garantem konference „12. Ústeckého kardiologického dne“ byl přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem profesor Pavel Červinka. „Tato tradiční konference se věnovala chorobám napříč celým kardiovaskulárním systémem. Letos se měli možnost kardiologové seznámit s operací chlopně s novou umělou náhradou. Nová metoda a náhrada zaručuje větší úspěšnost zákroku a menší počet následných komplikací, jako je například nedomykavost chlopně,“ dodal profesor Červinka.

 

V roce 2003 došlo v tehdejší ústecké Masarykově nemocnici k zásadní změně ve struktuře interních oddělení. Vyčleněno bylo samostatné kardiologické oddělení včele s primářem, současným přednostou, profesorem MUDr. Pavlem Červinkou. Úkolem nově vzniklého lékařského pracoviště bylo poskytnout obyvatelům celého Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie. V roce 2007 byl oddělení udělen Ministerstvem zdravotnictví České republiky statut kardiologické kliniky. Následně se ústecká kardiologie stala součástí společných klinických pracovišť Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. Na ústecké kardiologii kromě léčby probíhá pregraduální výuka studentů medicíny Univerzity Karlovy v Praze a Plzni. Je zde realizována řada mezinárodních multicentrických studií i vlastní výzkumné projekty.

 

Zdroj: Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní


aa
Konferenci zahájil 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák

aa
Operace v přímém přenosu

aa

aa
Společně se Stanislavem Rybákem konferenci i operaci v přímém přenosu sledoval generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala

 

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 24.10.2015 / 24.10.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém