Orientační nabídka


 

Čeští podnikatelé na Labské stezce hledají inspiraci v Sasku

Jak efektivně podnikat v atraktivním turistickém koridoru se dozvěděla dvacítka českých podnikatelů na německé části Labské stezky. V rámci česko-německého projektu Labská stezka bez hranic, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pro ně Nadace Partnerství uspořádala seminář spojený s exkurzí do sousedního Saského Švýcarska.
Tisková zpráva z 25. 2. 2011
 

 
 

Účastníci exkurze měli možnost prohlédnout si certifikovaná zařízení, jejichž služby jsou zároveň přátelské k cyklistům. V Německu je tato služba již zaběhlým standardem, u nás tato certifikace funguje na podobném principu pod názvem Cyklisté vítáni, ale takových zařízení je stále nedostatek. Součástí semináře byla i prezentace fungování Labské stezky v Německu, jejího marketingu nebo ukázky spolupráce veřejného a soukromého sektoru na rozvoji a propagaci. Všichni navštívení saští podnikatelé se shodli na přínosu a využití Labské stezky jako hlavního magnetu oblasti, samozřejmě vedle národního parku Českosaské Švýcarsko.

 

Saští podnikatelé vyslovili přání spolupracovat s českými kolegy na propagaci cyklostezky. Zástupkyně turistického spolku Saské Švýcarsko, Mandy Krebs, představila novou brožuru pro Labskou stezku na rok 2011, která vyšla v nákladu čtvrt milionu výtisků a je distribuována po celém Německu. Zároveň vyslovila přání, aby se v budoucím vydání objevila i její česká část s konkrétními provozovateli služeb a turistickou nabídkou krajů a destinací.

 

„Prioritou všech partnerů podél Labské stezky v České republice by mělo být v následujících letech především dobudování stezky samotné a dořešení nebezpečných úseků. To lze vyřešit například využitím přívozů nebo vlaku pro přepravu cyklistů. Důležité je také posílení konkurenceschopnosti českých podnikatelů například díky certifikaci Cyklisté vítáni v koridoru Labské stezky a jejich zapojení do společného marketingu v ČR i Německu,“ řekl koordinátor mezinárodních aktivit Nadace Partnerství, Daniel Mourek.

 

Ústecký kraj je na Labskou cyklostezku na svém území pyšný, na jejím zlepšování neustále pracuje. K tomu pomohou závěry z loňské Tour de Labe handicap. To je akce, která se konala při příležitosti Evropského týdne mobility a Dne bez aut. Cílem závodu bylo mimo jiné zmapovat bariéry, se kterými se mohou lidé na vozíku setkat na Labské stezce.

 

Cyklostezku oceňují i sami obyvatelé, což dali najevo v anketě Akce desetiletí. Získala nejvíce hlasů a skončila na prvním místě jako nejlepší projekt Ústeckého kraje za posledních deset let.

 

Labská stezka je cykloturistickým fenoménem mající mezinárodní charakter. Je vedena na území několika zemí v rámci Evropy a několika krajů v rámci České republiky. Pokud se budeme držet vlastního toku řeky Labe, trasa prochází územím Královehradeckého, Pardubického, Středočeského a Ústeckého kraje a pokračuje na území Spolkové republiky Německo. Podrobnosti jsou k dispozici na  www.labskastezka.cz.

 

Připravila:

Bc. Alena Tichá

oddělení tiskových informací

Kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 741, ticha.a@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 25.2.2011 / 25.2.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém