Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
CORCAP
Capitalisation of TEN-T corridors for regional development and logistics

 
 
 

CORCAP – zlepšení koordinace v oblasti nákladní dopravy

 

Projekt CORCAP je zaměřen na zlepšení konektivity mezi německými přístavy a Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem. Projekt byl zahájen v roce 2019 a očekává se, že bude dokončen v roce 2022. Do projektu je zapojeno celkem 10 partnerů ze 4 evropských zemí - Německo, Česká republika, Slovensko a Maďarsko. Celkový rozpočet činí 2,5 milionů euro, z něhož 2,1 milionu bude hrazeno z programu Central Europe.

 

Koridor OEM (Orient/Východo-středomořský koridor) se v současné době potýká s problematikou nedostatečné kapacity, která vytváří překážky pro efektivní nákladní dopravu. Hlavní cílem projektu je tedy spoluprací partnerů odstranit překážky nákladní dopravy v úseku Rostock-Budapešť, čímž vznikne efektivní a ekologická nákladní přeprava, která bude mít pozitivní vliv na všechna dotčená území a přispěje k rozvoji v různých specifických oblastech. Vedoucím partnerem je Saské ministerstvo vnitra, které bude dohlížet na realizaci projektu a naplnění stanovených cílů. Ústecký kraj bude v rámci projektu zpracovávat strategii dopadů vysokorychlostní železniční trati, která je vymezena právě na území kraje. Závěry ze strategie a akčního plánu budou sloužit k využití nových příležitostí pro regionální rozvoj a logistiku a ke zmírnění dopadů na životní prostředí podporou snižování energie a ekologicky šetrných způsobů dopravy. Nová železnice navíc posílí vztahy mezi Ústeckým krajem, Prahou a Svobodným státem Sasko.

 

Získané analytické výstupy a zkušenosti z projektu budou dále využity v oblasti regionálního rozvoje, územního plánování, dopravy, a logistiky. Prohloubení spolupráce na poli nákladní i osobní dopravy a prostorového plánování povede k udržitelnému rozvoji a učiní tak Ústecký kraj lepším místem pro život.


Partneři projektu 
Termín realizace projektu 


1.4.2019 - 31.3.2022

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > CORCAP

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém