Orientační nabídka


 

COVID - Sport III Lyžařská střediska - start 15. 2. 2021

logo ÚK
Dne 8. února 2021 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu I k programu COVID – SPORT Lyžařská střediska s alokací 1 mld. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 15. února v 9:00 prostřednictvím informačního systému AIS MPO
 

 
 

Vláda na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila kompenzační program pro majitele a provozovatele lyžařských středisek, a to v reakci na usnesení vlády České republiky z 23. prosince 2020 č. 1376.

Cíl programu

Poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, která musela být od 27. 12. 2020 na základě výše uvedeného usnesení vlády České republiky uzavřena, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Výzva

8. února 2021 vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu I k programu COVID – SPORT Lyžařská střediska s alokací 1 mld. Kč.  Příjem žádostí bude zahájen 15. února v 9:00 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

 • Podpora podnikatelům bude poskytována zpětně podle skutečného počtu uzavřených dní provozu od 27. 12. 2020
 • Minimální délka této lhůty je až na výjimky 50 dní, maximální 103 dní
 • Podpora bude poskytována v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formě dotace na provozní náklady.


Výše podpory

 • Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí primárně od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu na vleku/lanové dráze náleží kompenzace:
 • 210 Kč (základní vleky),
 • 340 Kč (neodpojitelné lanové dráhy)
 • 530 Kč (odpojitelné lanové dráhy)


Vždy za 1 den provozu.

 • Maximální výše denní podpory je dále omezena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 2 sezony, resp. dvě uzavřená účetní období.
 • Žadateli o podporu pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.
 • Žadatel dále nesmí v období příjmu této podpory souběžně čerpat z jiných Covid programů na mzdy, nájemné apod, resp.  je povinen v souladu s Výzvou tuto podporu od celkové požadované dotace odečíst.
  Podrobnější informace o způsobu výpočtu podpory a další podrobné informace jsou obsaženy v textu Výzvy I programu.

Podpora poskytnutá prostřednictvím Programu splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat dotace až do výše 1 800 000 EUR společnostem na řešení naléhavých potřeb likvidity. Sběr žádostí o podporu bude ukončen 18. března.


Pro přímé dotazy k výzvě a programu je možné využít následující kontakt:

Ing. Jan Piskáček
ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

tel.: +420 224 855 173
e-mail: piskacek@mpo.cz


Doplňující poznámky:

 1. Provozovatelé, kteří nemají za sledované období Výkaz zisků a ztrát, budou pro potřebu výpočtu výše kompenzovaných nákladů dokládat Daňové přiznání za poslední dvě uzavřená období.
 2. "Odpočet neuznatelných nákladůse neprovádí u žadatelů, u nichž průměrný roční náklad zvýkazu zisku a ztráty (viz výpočet výše) nepřesáhne 5.000.000 Kč včetně." Provozovatelé středisek, kterí mají nápočet do 5 mil nákladů za rok (průměr, tzn. kdo má v roce n-1 náklad 4 mil. Kč a v roce n-2 6 mil tak má průměr 5 mil) tak lze celý náklad bez ohledu na obsah (předpokad, že náklady na lyžování převažují) dát jako uznatelný do výpočtu 50 % denních nákladůMusí ovšem odečíst za celé podnikání souběžné podpory, tzn. pokud podá 15 . února 2021 žádost a už půl roku čerpá př. Antivirus a Covid-nájemné, tak to musí odečíst.
 3. Prostředky získané z tohoto kompenzačního programu nejsou účelově vázané, lze je tedy použít na cokoliv.

Dokumenty ke stažení:

ZDROJ: Asociace lanové dopravy
 
Zodpovídá: Bc. Pavel Grund
Vytvořeno / změněno: 10.2.2021 / 10.2.2021
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém