Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Čtyři osobnosti Ústeckého kraje obdržely Cenu hejtmana

 
mini
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 byly předány čtyřem vynikajícím osobnostem za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. Laureáti převzali z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka pamětní list a šek na finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun. Generálním partnerem této akce byla společnost NET4GAS.
Tisková zpráva ze dne 24. září 2020
 

 
 

„Jsem rád, že jsem i letos mohl ocenit další významné osobnosti, které se v různých oblastech zasazují o rozvoj i propagaci Ústeckého kraje. Věřte mi, že je to činnost záslužná a obdivuhodná. Proto si právem zaslouží naší úctu,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Cena hejtmana Ústeckého kraje za výjimečné občanské zásluhy o rozvoj kraje se letos udělovala již podeváté. Slavnostní předání proběhlo v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem nejen za přítomnosti představitelů kraje, ale i ředitelky knihovny Jany Linhartové. Součástí programu byl také komorní koncert v podání flétnového dua Anny Seifertové a Kristýny Jarošové.

Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 získali:

V oblasti regionálního rozvoje Ing. Zdeněk Chrdle

Ing. Zdeněk Chrdle, generální ředitel a jednatel společnosti AŽD Praha, s. r. o., se stal významnou osobností faktického provedení rozsáhlé modernizace železniční tratě Lovosice – Most, známé jako Švestková dráha. Obyvatelům Ústeckého kraje tak umožnil znovu využívat pohodlně a spolehlivě železniční dopravu na trati, která již upadala v zapomnění.

V oblasti sociální a zdravotní MUDr. Martina Chodacká

MUDr. Martina Chodacká je primářka dvou onkologických oddělení v ústecké Masarykově nemocnici a zároveň nově zmodernizovaného onkologického oddělení nemocnice v Chomutově. Pod jejím vedením došlo v posledních letech k významnému zlepšení kvality a úrovně onkologické péče poskytované obyvatelům Ústeckého kraje. Publikuje v odborných časopisech, vede odborné prezentace a organizuje krajské edukační semináře.

V oblasti kultury Mgr. Jan Zástěra

Mgr. Jan Zástěra je skladatel, badatel a dirigent Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. V loňském roce napsal pro českou národní pouť do Vatikánu liturgické dílo „Římské mše“, jehož provedení zde dirigoval. Je autorem cyklu kantát „České nebe“ o českých světcích, do něhož průběžně přidává nové skladby, a zakladatelem Trautzlovy umělecké společnosti a souboru Collegium Hortense, s nimiž objevuje a reprodukuje díla zapomenutých autorů z Ústeckého kraje.

V oblasti vědy a výzkumu doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. působí jako emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a děkan fakulty zdravotnických studií na téže univerzitě. Výrazně zintenzivnil a rozšířil spolupráci fakulty s Krajskou zdravotní, a. s. Po dobu jeho řízení bylo založeno dalších 8 klinik. Podílel se také na přípravě ustanovení UJEP, která byla slavnostně založena 28. září 1991.

1
Hejtman Oldřich Bubeníček (vlevo) s novými laureáty Ceny hejtmana Ústeckého kraje

3
Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 v oblasti regionálního rozvoje získal Zdeněk Chrdle (vpravo)

4
Hejtman Oldřich Bubeníček předává ocenění primářce Martině Chodacké

5
Emeritní rektor UJEP a děkan fakulty zdravotnických studií UJEP Zdeněk Havel (vlevo) přebírá ocenění z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka

6
Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 v oblasti kultury obdržel Jan Zástěra (vlevo)

7
Během večera zazněly také tóny flétnového dua

8
Laureáti se podepsali do pamětní knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 24.9.2020 / 24.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém