Orientační nabídka


 

Cyklostezka Ohře

Logo
 
 
 

Cyklostezka Ohře – přehled stabilizovaných úseků

 

Cyklostezka Ohře má celkovou délku od Litoměřic až po hranici s Karlovarským krajem přes 100 km. V současnosti je vyznačena v terénu Klubem českých turistů jako trasa číslo 6 a je trasována jednak po stávajících sjízdných cestách a jednak po silnicích s automobilovým provozem. Úseky vedené po silnicích jsou provizorní do té doby, než bude s konečnou platností vyřešeno vedení cyklostezky v terénu mimo silniční síť. V současnosti probíhá řada jednání se zástupci obcí, přes jejichž katastry cyklostezka prochází. Na těchto jednáních se upřesňuje konkrétní poloha trasy tak, aby nebyla v konfliktu s vlastníky pozemků a se zájmy obcí. Soulad s územními plány jednotlivých obcí je pro konečné vedení Cyklostezky Ohře základní podmínkou s tím, že zcela nové úseky u připravované nebo rozpracované územně plánovací dokumentace bude vhodné zařadit do kategorie veřejně prospěšných staveb. Práce na studii, která připraví celou trasu pro následné vypracování podrobné dokumentace dílčích nových úseků, bude ukončena ke konci roku 2021. V současnosti, ke konci měsíce července 2021, jsou v území definitivně potvrzeny následující úseky:

 

Úsek Litoměřice resp. Želetice – Terezín – délka cca 2,5 km (současné vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ne)

Trasa je vedena od mostu přes Labe v Litoměřicích podél Ohře do Terezína. V současnosti probíhá na stavbu územní řízení.

 

Úsek Doksany – Písty – délka cca 5,3 km (úsek nesjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ne)

Z Doksan je trasa vedena po stávající cestě v majetku obce Doksany směrem k Ohři a přes lávku na slepém rameni řeky. Dále je vedena v trase původně sledované koncepce a v souladu s územním plánem mimo silnici druhé třídy II/608 na pozemcích obce Nové Dvory. Obec pozemky v trase cyklostezky vypořádala v pozemkových úpravách a v katastru jsou ve vztahu k soukromým subjektům bezkonfliktní. Část cyklistické trasy na území obce Nové Dvory se může prakticky okamžitě projekčně připravovat pro návrh ve stupni DÚR.

Úsek Kostelec nad Ohří – Poplze – Levousy (studánka Na Točáku) - délka cca 9,2 km (úsek sjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano)

Od Kostelce nad Ohří je cesta sjízdná. Stávající komunikace, vedená od zahradnictví po začátek výstavby chatek v části obce Poplze, je nově opravena. Úsek vedený po cestě od části obce Poplze ve směru na Křesín je bezkonfliktní. Celý úsek je vyznačen v terénu jako KČT č. 6.

 

Úsek Černčice – Vršovice - Louny - délka cca 5,9 km (úsek sjízdný kromě úseku pod silničním mostem sil. I/28, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano, kromě úseku pod silničním mostem sil. I/28)

Z Černčic a Vršovic do Loun je trasa vedena po živičných komunikacích bez úprav. V západní části Loun je trasa vedena v nové poloze po místních komunikacích a novým úsekem pod mostem silnice I/28 tak, jak bylo dohodnuto na jednání se zástupci města Louny. Tato nová část trasy bude začleněna do následné změny územního plánu města jako veřejně prospěšná stavba.

 

Úsek Louny - Březno - délka cca 3,7 km (úsek sjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano)

Úsek vedený z Loun do Března je v současnosti veden po kvalitní zpevněné místní komunikaci a nebude v rámci návrhu Cyklostezky Ohře stavebně upravován. Tento úsek je také vyznačen v terénu jako cyklotrasa KČT 6.

 

Úsek Žatec – Stroupeč - Přívlaky - délka cca 9,5 km (úsek sjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano)

Úsek od mostu Osvoboditelů v Žatci ve směru na Stroupeč až k lávce u koupaliště bude navržen jako paralelní 6A a 6B po obou březích Ohře. Trasa do části obce Stroupeč je vedena po cestě podél Ohře.

Na podnět obce Žiželice bude v části obce Stroupeč navržena druhá paralelní větev Cyklostezky Ohře v úseku Stroupeč - Přívlaky "Cihelna". Obě větve budou označeny jako „6A“ a 6B“. Důvodem je řada aktivit, které jsou v obci připravovány nebo již realizovány.

 

Úsek Přívlaky – Stranná – Nechranice – Vikletice - délka cca 6,4 km (úsek sjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano)

Úsek Přívlaky – Stranná – Nechranice – Vikletice je stabilizován, stavební úpravu konstrukce vozovky bude vyžadovat podél výpusti u Vičic. Tento úsek je také vyznačen v terénu jako cyklotrasa KČT 6.

 

Úsek Želina – Kadaň – Klášterec nad Ohří – Lužný - délka cca 18,3 km (úsek sjízdný, vyznačení v terénu jako KČT č. 6 – ano)

Úseky na území obcí a měst Kadaň, Klášterec nad Ohří a Perštejn, vedené v této části regionu, jsou v území stabilizované a vyznačené Klubem českých turistů ČR jako trasa č. 6. Trasa nevyžaduje žádné významné stavební úpravy. 

http://www.cykloohre.cz

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies