Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Cestovní ruch a turistika > Statistické šetření > Data

 

Cyklostezky Labe a Ploučnice začínají ožívat stavební aktivitou

 
Ústí nad Labem - 02. 02. 2012
 

 
 

 

Ústecký kraj začíná od ledna opět stavebně realizovat další část své páteřní sítě cyklistických tras a stezek. Cyklostezka Labe nesoucí sice číselné označení „2“ je ale z pohledu významu pro cykloturistiku číslem jedna, a to jak v Ústeckém kraji, tak i v celé České republice.

 

„Není divu, že jí Ústecký kraj věnuje výjimečnou pozornost. Již první etapa přinesla význačné zlepšení dopravní a volnočasové infrastruktury a v další etapě dokončíme některé velmi důležité úseky, jako je například propojení měst Děčín a Ústí nad Labem,“ říká Radek Vonka, radní Ústeckého kraje, do jehož kompetence realizace stezek spadá.

 

Také cyklostezka Ploučnice má coby páteřní trasa zásadní význam, neboť napojuje sídla v oblasti Děčína na své správní centrum a navazuje přímo na Liberecký kraj a jeho síť cyklotras. Se stavbou se započalo koncem ledna a obě stezky by postupně měly být předány k užívání veřejnosti na konci roku 2013.

 

Na výstavbu se podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie z Regionálního operačního programu NUTS2 Severozápad, z prioritní osy Dostupnost a dopravní obslužnost. „Jsem potěšen, že se nám povedlo peníze pro stezky zajistit. Musíme si uvědomit, že jejich rozvoj je přínosem k ekonomické konkurenceschopnosti kraje. Rozvoj infrastruktury přináší vyšší mobilitu obyvatel, rozvoj podnikání spojený s cyklodopravou a samozřejmě přínosy v oblasti turismu“, reagoval radní Vonka na obecné výtky o drahých cyklostezkách a dodává: „Kritikům bych rád vzkázal, že nelze srovnávat cenu výstavby za kilometr stezky obecně. V případě Labe stavíme v komplikovaném terénu. Jednak se musíme vypořádat s hrozbou častých povodní, jimž čelíme výstavbou opěrných zdí a maximálně zpevněným povrchem. Dále vzhledem k sevřenosti údolí podél řeky, kudy vedou veškeré sítě, železniční doprava a hlavně musí být zachován přístup k řece, má výstavba cyklostezky parametry normální silnice s nosností pro auta i traktor. V úseku Nebočadského luhu, kde mezi řekou a silnicí není pro stezku prostor, stavíme vysutou lávku. Tedy nestavíme na zelené louce a tomu odpovídají i náklady“.

 

Zjistit, jak se budou stavební akce na cyklostezce časově i fyzicky odvíjet, přišlo na úvodní konferenci k výstavbě cyklostezek na pět desítek zainteresovaných účastníků. Především šlo o zástupce měst a obcí podél stezek, ale byli zde i zástupci neziskového sektoru a podnikatelé. Ti budou mít nelehkou úlohu stezky ekonomicky oživit.

 

Obě stezky, budou po svém dokončení dopravními tepnami pro bezmotorovou dopravu a to v bezpečném, téměř výlučně samostatném vedení. Cyklisté nebudou vystavováni dále zbytečnému riziku vznikajícímu při nutnosti používat silnice.

 účastníci konference 

 
 
Zodpovídá: Ing. Pavel Hajšman
Vytvořeno / změněno: 2.2.2012 / 2.2.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém