Orientační nabídka


 

Den rodiny

 

Odpoledne plné soutěžení, tvoření a zábavy si užili dospělí i děti během 5. ročníku tradiční akce Den rodiny, která se letos konala poprvé v areálu Letního kina v Ústí nad Labem.

Akci pořádala Koordinační skupina péče o rodinnou politiku města Ústí nad Labem zastoupená 13 neziskovými organizacemi – službami pro rodiny, zástupci odboru sociální péče města a oddělení sociální práce Krajského úřadu ÚK, kteří připravili všechna stanoviště a propagovali zde svou činnost pro rodiny všech generací.

Akce by se neobešla ani bez našich skvělých dobrovolníků, především studentů Střední školy obchodu, řemesel, služeb v Ústí nad Labem, kterým tímto velice děkujeme! 

Stejně jako v minulých ročnících byl Den rodiny směřovaný výhradně ke zdravému životnímu stylu dětí a jejich rodin. Součástí akce byly i propagace ekologického třídění elektroodpadu fy Elektrowin, krajské propagace Rodinných pasů a Senior pasů, a také pěstounské péče v rámci aktuálně probíhající kampaně.

Akce se konala za podpory Statutárního města Ústí nad Labem a především za finanční podpory Nadace ČEZ.

Poděkování patří též náměstkovi primátora Tomášovi Vlachovi, který akci zahájil a konání akce opětovně podpořil. A samozřejmě také spolupořadateli akce - Kulturnímu středisku města.

Touto akcí jsme se zapojili do celonárodní kampaně Sítě pro rodinu, z.s. oslavující hodnotu rodiny s názvem "Festival rodiny".

alt


alt5

 

Odkazy


 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém