Orientační nabídka


 

Dnes odpoledne zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje - nonstop infolinka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje: +420 736 233 176

virus
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček svolal na dnešní odpoledne Krizový štáb Ústeckého kraje k projednání aktuální situace v regionu v souvislosti s výskytem koronaviru a jeho šíření na území regionu. Důležitými hosty byli ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková a její zástupce Jozef Král.
Tisková zpráva ze dne 4. března 2020
 

 
 

Jednání zanalyzovalo aktuální situaci v Ústeckém kraji. Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. informoval o aktivaci pandemického plánu, o přijetí řady potřebných opatření. Poděkoval personálu nemocnic za enormní nasazení v současné situaci, zejména infekčnímu oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje shrnul dosavadní opatření této složky. Společně s ředitelem Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje a náměstkem ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje deklarovali připravenost všech základních složek krajského integrovaného záchranného systému a aktivizaci svých plánů pro obdobné situace.

Členové krizového štábu byli seznámeni se závěry Bezpečnostní rady státu, kdy jedním z výstupů je zákaz vývozu a omezení prodeje respirátorů, který vydalo Ministerstvo zdravotnictví.
http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-vyvoz-respiratoru-a-reguluje-jejich-prodej_18617_1.html

Ústecký kraj proto kompletuje požadavky na ochranné roušky, respirátory a další ochranné pomůcky od nemocnic, zdravotnických zařízení, které budou centralizovány na Ministerstvu zdravotnictví. Zde bude centrální dispečink poptávek i dodávek, podle jeho pokynů budou pak dodavatelé dovážet přímo na místo určení. Podobné opatření se chystá u dezinfekčních prostředků.

Krizový štáb Ústeckého kraje ve shodě nedoporučuje občanům návštěvu oblasti celé Itálie. Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům České republiky a dalším osobám přijíždějícím z Itálie.
http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Krajský úřad začíná informovat své příspěvkové organizace i další subjekty v soukromé i veřejné sféře v oblasti sociálních služeb i školství a zasílat jim doporučení, metodické pokyny a informace.

Veškeré důležité aktuální informace k této problematice zveřejňuje na svých webových stránkách Státní zdravotní ústav (www.szu.cz), který dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici 24 hodin denně. Občanům Ústeckého kraje doporučujeme také sledovat webové stránky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (http://www.khsusti.cz).

Koronavirus – nonstop infolinka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje +420 736 233 176

Po ukončení jednání Krizového štábu Ústeckého kraje byl pro zástupce médií uspořádán tiskový brífink. Hejtman Ústeckého kraje se v pátek 6. března 2020 v Praze zúčastní setkání s představiteli vlády.

Ředitelka Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem se v pondělí 9. března 2020 zúčastní jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, kde budou zastupitelé v rámci dlouhodobě plánovaného jednání informováni o aktuální situaci a přijatých opatřeních ze strany relevantních subjektů. Z jednání zastupitelstva je standardně zajištěn on-line přenos – více informací na www.kr-ustecky.cz.

Související tiskové zprávy Ústeckého kraje naleznete zde:
https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace.asp?p1=204715

krizový štáb
Hejtman Oldřich Bubeníček (druhý zprava) předsedá Krizovému štábu Ústeckého kraje za účasti 1. náměstka hejtmana Martina Kliky (druhý zleva) a náměstka hejtmana Stanislava Rybáka (vlevo)

 

krizový štáb
Krizový štáb se schází k řešení mimořádných situací podle potřeby

 

krizový štáb
Mezi pozvanými účastníky byli představitelé krajského integrovaného záchranného systému, Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem a také generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala (druhý zprava)

 

Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky. Patří mezi důležité prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelnou část při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Krizový štáb je orgán pro řešení krizových situací, řešící v reálném čase konkrétní situaci. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. Oproti tomu Bezpečnostní rada Ústeckého kraje provádí analýzu hrozících rizik, stavu připravenosti a rozhoduje o realizaci preventivních opatření. Rozhodnutí bezpečnostní rady jsou konána za účelem připravenosti na hrozící nebezpečí.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.   Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

Krizový štáb Ústeckého kraje je zřízen v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 písm. b) a § 24b odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na úkoly kraje a Krajského úřadu, jako pracovní orgán hejtmana k řešení mimořádných událostí a krizových situací ve správním obvodu Ústeckého kraje. Předsedou Krizového štábu Ústeckého kraje (dále jen „krizový štáb kraje") je hejtman Ústeckého kraje (dále jen „hejtman“), který jmenuje a odvolává členy krizového štábu kraje. Místopředsedou krizového štábu kraje je první náměstek hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci. Tajemníkem krizového štábu kraje je tajemník Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (dále jen „tajemník krizového štábu“ a „bezpečnostní rada kraje“).

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 4.3.2020 / 4.3.2020
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém