Orientační nabídka


 

Dohoda o spolupráci Kraj - ORP

 

 
 

V souvislosti s postupnou vzrůstající potřebou vzájemné výměny geografických dat z územně plánovací činnosti mezi subjekty, které jsou zapojeny do procesu pořizování ÚAP a ÚPD, a s ohledem na vizi Ústeckého kraje spravovat tato data na geoportálu, vyplynula nutnost sjednotit strukturu a formát vyměňovaných a vkládaných dat. Řešením pro sjednocení datové struktury je užívání společného Datového modelu ÚK pro ÚAP a pro ÚPD (dále jen „DM ÚK“). Užívání DM ÚK bylo stvrzeno na základě společného konsenzu mezi krajem a obcemi s rozšířenou působností podepsáním „Dohody o společném postupu a vzájemné spolupráci“  (dále jen „dohoda“).  Stávající dohoda navazuje na společné užívání DM z roku 2008, kdy 7 ORP využilo bezplatně poskytnutého datového modelu Krajským úřadem Ústeckého kraje pro pořízení prvních územně analytických podkladů obcí.

 

Platný „Datový model ÚK“ (v.3.1) bude využíván při aktualizaci ÚAP, při pořizování územních plánů (příp. jejich změn) pro vlastní území, ale i pro obce, pro něž územní plán pořizuje obec s rozšířenou působností. Pro územně plánovací činnost bude tak v rámci Ústeckého kraje zajištěn jednotný postup při tvorbě a zpracování geografických dat, který přispěje k větší efektivitě na úseku územního plánování.

 

Společné dohody se zúčastnily téměř všechny ORP, kromě ORP Teplice. ORP Litoměřice a Roudnice se nepřipojily pouze k části dohody týkající se DM ÚK pro ÚPD. Krajský úřad Ústeckého kraje zároveň u dodavatele produktu vyjednal prostřednictví obchodních podmínek možnost užívat DM ÚK pro zpracování územních plánů (vč. změn) všech obcí na území Ústeckého kraje. Datový model lze získat u jednotlivých ORP nebo na krajském úřadu ( kontaktními osobami na KÚ ÚK jsou: Ing. Lukáš Morche – morche.l@kr-ustecky.cz , Pavel Jeřábek – jerabek.p@kr-ustecky.cz a Mgr. Adéla Falcmanová – falcmanova.a@kr-ustecky.cz ).

 

Protože nevnímáme DM a jeho praktické využívání jako uzavřenou věc, po dohodě s dodavatelem datového modelu byla ustavena pracovní skupina, která se zabývá připomínkami vznesenými jeho uživateli (více viz. Pracovní skupina k „DM Ústeckého kraje“).
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2011 / 1.7.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém