Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Doplnění k tématu Galerie E. Filly v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Pro DNES – doplnění k tématu Galerie E. Filly

Ze dne 12.12.2002

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání ze dne 9. 10. 2002 schválila pronájem nebytového prostoru v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje v 1. podzemním podlaží formou volné nabídky. Záměr byl zveřejněn na úřadní desce a na internetových stránkách Ústeckého kraje od 22.10.2002 do 5.11.2002, dále byl také uveřejněn formou inzerátu v denním tisku. Zájem o pronájem prostoru o výměře 234,5 m2 projevily Česká pojišťovna, a.s., firma XEROCO, s.r.o. a dosavadní nájemci Lidé výtvarné umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. – výstavní síň E. Filly, Ústí nad Labem.

Pronájem tohoto nebytového prostoru získala z rozhodnutí Rady Ústeckého kraje  dne 4.12.2002 Česká pojišťovna, a.s., Praha, která podala nejvýhodnější nabídku. Zápis z jednání rady kraje z tohoto data nebyl k dnešnímu dni ověřen, proto dosud nebyla galerie ani ostatní dva zájemci vyrozuměni. Podotýkám, že ověření radou schválenými ověřovateli trvá obvykle 7 až 10 dnů.

Časová sumarizace:

10.8.2002 – termín pro podání žádostí o pronájem zmíněných nebytových prostor

28. 8.2002 – Rada schválila pronájem dvou nebytových prostor ze tří inzerovaných (tedy dvěma dosavadním nájemcům ze tří, galerie neprojevila zájem – viz tisková zpráva)

9.10.2002 - Rada Ústeckého kraje po projednání schvaluje pronájem nebytového prostoru od 1.1.2003 formou volné nabídky, s doplněním pronájmu na dobu neurčitou a s výpovědní lhůtou 3 měsíce, kde kritériem výběru je cena a účel využití.

26.10.2002 – záměr byl zveřejněn v Deníkách Bohemia (krajské vydání), na webu a úřední desce, termín podání žádostí: 15.11.2002

4.12.2002 – Rada Ústeckého kraje vyhodnotila nabídky a schválila pronájem nebytového prostoru České pojišťovně, a.s., Praha, která podala nejvýhodnější nabídku.

Vzhledem k tomu, že jde o majetek kraje, musí o nakládání s ním rozhodovat rada, přesto k časovému prodlení na straně Ústeckého kraje a jeho krajského úřadu nedošlo a pronájem prostor byl projednáván plynule.

Pokud jde o deklarovaný zájem dosavadního nájemce (Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o.p.s.), první dopis, v němž nás o prodloužení nájmu, přišel k rukám zástupce hejtmana Pavla Tošovského 29. srpna 2002. Nemohu vzít v potaz argumenty o nejistých a často se měnících termínech převzetí objektu krajského úřadu od  Okresního úřadu Ústí nad Labem ani argumenty o nedostatečné komunikaci. Záměr pronájmu byl zveřejněn standardně a včas a dva nájemci zbývajících prostor si prodloužení smlouvy ohlídat dokázali (smluvní vztah s Okresním úřadem Ústí nad Labem totiž končil 30.9.2002). Vzhledem k tomuto datu se kraj zachoval vstřícně a prodloužil galerii nájem do 31.12.2002 – nelze tedy tvrdit, že o termínu ukončení nájmu není galerie informována. Ústecký kraj chápe význam Galerie Emila Filly a její přínos kultuře kraje, zásluhy galerie nijak nesnižuje. 

O tom, že prostor bude od 1.1.2003 obsazen novým nájemcem, je ale Galerie E. Filly informována od samého počátku, neboť tento údaj byl součástí textu záměru pronájmu, na který reagovala svou nabídkou. To je i odpověď na druhou otázku, prostory tedy od 1.1.2003 budou pronajaty České pojišťovně.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 17.12.2002 / 17.12.2002 | Zveřejnit od-do: 17.12.2002-17.3.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém