Orientační nabídka


 

Dopravní plán 2012 - 2016

Dopravní plán
V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. O veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů, zveřejňujeme plán dopravní obslužnosti pro období let 2012 - 2016.
Poslední aktualizace provedena dne 21.12.2011
 

 
 

Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje je zpracován podle zákona č. 194/2010 Sb. O veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů. Je to koncepční a řídící dokument, který byl předložen a projednán v orgánech kraje. Termín pro schválení je dán dle zákona č. 194/2010 do 18 měsíců po jeho účinnosti, tj. do 31. 12. 2011.

Dne 21.12.2011 byl plán dopravní obslužnosti schválen zastupitelstvem Ústeckého kraje, a stal se důležitým dokumentem podle kterého bude organizována dopravní obslužnost území Ústeckého kraje veřejnou osobní dopravou, jakož i rozvíjen integrovaný tarifní systém Ústeckého kraje. Dokument obsahuje postupy nejen pro technologickou obsluhu území, ale i principy pro další uzavírání smluv s dopravci a z toho vyplývající soutěže na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících.

Doba platnosti dopravního plánu se předpokládá na roky 2012 – 2016. Počínaje rokem 2017 by měl být vytvořen nový dopravní plán. Dokument tedy ve svém obsahu předpokládá, či zmiňuje, ke kterým změnám ve veřejné dopravě a ke kterým koncepčním postupům může dojít během pětiletého účinného období. Protože období je pro plánování veřejné dopravy relativně dlouhé, mohou vzniknout požadavky na odchylky či změny tímto plánem nepředvídané (vznik nového průmyslového či obytného areálu vyžadující vznik zcela nové linky apod.). Výrazné návrhy na změny či dodatky dopravního plánu mohou být zpracovány, předloženy a schváleny obdobným způsobem jako plán samotný kdykoliv během období platnosti. 

 

Níže je ke stažení finální verze dopravního plánu a přílohy:

 

Odkazy

 • 1. Úvod a současný stav.pdf [PDF, 483 kB] (21.12.2011)
  1.1 Výkony a smlouvy; 1.2 Stav dopravního řešení; 1.3 Stav tarifního řešení
 • 2. Plán dopravní obslužnosti [PDF, 398 kB] (21.12.2011)
  2.1 Stručná demografická charakteristika Ústeckého kraje; 2.2 Charakteristika přepravních proudů; 2.3 Obecné cíle
 • 2. Plán dopravní obslužnosti [PDF, 98 kB] (21.12.2011)
  2.4 Nadřazená doprava – dálková doprava objednaná státem a její plán
 • 2. Plán dopravní obslužnosti [PDF, 337 kB] (21.12.2011)
  2.5 Linky regionální drážní dopravy
 • 2. Plán dopravní obslužnosti [PDF, 684 kB] (21.12.2011)
  2.6. Linky autobusové dopravy
 • 2. Plán dopravní obslužnosti [PDF, 488 kB] (21.12.2011)
  2.7 Tarifní řešení; 2.8 Síťové vazby na dopravu objednávanou městy; 2.9 Parametry kvality
 • 3. Doplnění plánu dopravní obslužnosti [PDF, 432 kB] (21.12.2011)
  3.1 Autobusy na zavolání; 3.2 Vodní doprava; 3.3 Sumarizace požadavků na úpravu infrastruktury
 • 4. Finanční a smluvní řešení [PDF, 655 kB] (21.12.2011)
  4.1 Finanční rámec – financování Ústeckým krajem; 4.2 Návrh smluvního řešení
 • Příloha 1. [PDF, 117 kB] (16.11.2011)
  Srovnání časové dostupnosti individuální (IAD) a veřejnou (VD) dopravou. Podíl cestovní doby veřejnou/individuální dopravou (VD/IAD) a teoretická dělba přepravní práce veřejné dopravy (MS VD). Teoretická proporce přepravního vztahu (Vij) a příslušná dělba přepravní práce veřejné dopravy (váž. MS).
 • Příloha 2. [PDF, 1,1 MB] (16.11.2011)
  Železniční linky objednávané Ústeckým krajem s platností od 11.12.2011
 • Příloha 3 [PDF, 617 kB] (16.11.2011)
  Analýza přepravených cestujících za vlaky objednávaných Ústeckým krajem (neobsahuje data vlaků objednávaných MD)
 • Příloha 4. [PDF, 39 kB] (16.11.2011)
  Schéma plánovaného rozdělení Ústeckého kraje na dopravní oblasti od 1.1.2015. Navržené rozmístění informačních kanceláří dopravcù.
 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 16.11.2011 / 21.12.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies