Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava > Dopravní úřad - Dopravně správní agendy

 

Dopravní úřad - Dopravně správní agendy

 
Körner
Činnosti dopravního úřadu a na úseku dopravně správních agend vykonává podle Organizačního řádu v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend (vedoucí oddělení JUDr. et Mgr. Stanislav Körner, e-mail koerner.s@kr-ustecky.cz).
V rámci oddělení působí skupina dopravního úřadu se třemi úseky - úsek osobní dopravy, nákladní dopravy a správních deliktů, dále skupina státního odborného dozoru a skupina odvolacího řízení. Všichni pracovníci oddělení jsou na daných úsecích (viz organizační struktura oddělení) oprávněnými úředními osobami ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 10 body 2.8. a 3.3. Organizačního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Základní právní předpisy, upravující činnost dopravního úřadu a úseku dopravně správních agend - odvolacího řízení:
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
- právní předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy, jež jsou součástí právního řádu České republiky

 
 
 

Složka Dopravní úřad - Dopravně správní agendy obsahuje všechny základní informace, týkající se činností Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, který je podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušným dopravním úřadem pro silniční nákladní dopravu a silniční osobní linkovou dopravu (mimo městské autobusové dopravy a taxislužby).
Současně je ve smyslu ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, nadřízeným správním orgánem orgánů obcí, tedy magistrátů statutárních měst, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obecních policií (zde pouze na úseku dohledu obecní policie na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích). Jako nadřízený správní orgán Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obce v řízení podle správního řádu, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nbeo zákon nestanoví jinak.

Všechny uvedené činnosti jsou výkonem přenesené půsbnosti krajského úřadu a jedná se tedy o výkon státní správy na daném úseku.

 

Odkazy


 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
7.2.2013Prokázání finanční způsobilosti dopravce
Informace o podmínkách prokázání finanční způsobilosti k provozování silniční dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a prováděcích právních předpisů
JUDr. Stanislav Körner
19.3.2021Zkoušky učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel
Informace ke zkouškám učitelů výuky a výcviku k řízení motorových vozidel podle platné a účinné právní úpravy
JUDr. Stanislav Körner
24.10.2017Zkoušky odborné způsobilosti dopravců
Zkoušky odborné způsobilosti dopravců, vyhlášení termínů zkoušek, tiskopis přihlášky, doplňující informace
JUDr. Stanislav Körner
19.3.2021Seznam školících středisek s akreditací [DOC, 70 kB]
Přehled školících středisek provádějících zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů v Ústeckém kraji
JUDr. Stanislav Körner
19.3.2021Eurolicence
Informace pro dopravce - postup při vydávání nových eurolicencí
JUDr. Stanislav Körner
6.3.2012Omezení jízdy některých vozidel - § 43 zákona č. 361/2000 Sb.
Omezení jízdy některých vozidel
JUDr. Stanislav Körner

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Doprava > Dopravní úřad - Dopravně správní agendy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém