Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Dotace a granty


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 


Aktuálně

 • DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje
  Dne 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 7.9.2020

  Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod a během několika minut byly finanční prostředky v tomto projektu, zjednodušeně řečeno „vyčerpány“. Žádosti, které nejsou kryty z alokované částky projektu budou zařazeny do zásobníku žádostí. Do zásobníku budou zařazeny i všechny nově podané žádosti. I žádost zařazenou do zásobníku je žadatel povinen doručit na Krajský úřad vytištěnou a podepsanou a včetně příloh do 10-ti pracovních dnů od podání elektronické žádosti.
  Příjem žádostí končí dne 30.10.2020 ve 12:00. (21.9.2020)
 • DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav
  Informace k 21. 9. 2020 - Administrace kotlíkových dotací stále probíhá. Dne 7.9. 2020 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena změna podmínek Dotačního programu s ohledem na financování zásobníku z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO). V případě schválení změn budou do Rady Ústeckého kraje 30. 9. 2020 předloženy k rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti ze zásobníku, které jsou z alokace NZÚ-AMO finančně kryty. Bude se jednat o cca 540 žádostí v pořadí dle pořadového čísla žádosti. (21.9.2020)
 • Seznam schválených dotací z Programu podpory odpadového hospodářství – 4. výzva [PDF, 198 kB]
  Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hyblerová, tel.: 475 657 170, email: hyblerova.d@kr-ustecky.cz (17.9.2020)
 • Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“
  Kontaktní osoby:
  Ing. Karina Brzobohatá - brzobohata.k@kr-ustecky.cz; tel.:475 657 946
  Bc. Jana Čermáková – cermakova.j@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 283
  Bc. Martina Macáková – macakova.m@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 350
  Mgr. Radka Zítková - zitkova.r@kr-ustecky.cz; tel.: 475 657 686 (17.9.2020)
 • Asistenční vouchery Ústeckého kraje
  Kontaktní osoba:
  Bc. Andrea Kauschitzová, tel.: 475 657 320, e-mail: kauschitzova.a@kr-ustecky.cz (16.9.2020)
 
 
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém