Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Dotace a granty


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 


Aktuálně

 • Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2021
  Kontaktní osoby:
  Ing. Jana Rolcová, email: rolcova.j@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 370
  Adam Souček, email: soucek.a@kr-ustecky.cz, tel.: 475 657 403 (26.2.2021)
 • Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021
  Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Drncová, tel.: 475 657 936, email: drncova.l@kr-ustecky.cz (26.2.2021)
 • DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje
  Dne 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 7.9.2020

  Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod a během několika minut byly finanční prostředky v tomto projektu, zjednodušeně řečeno „vyčerpány“. Žádosti, které nejsou kryty z alokované částky projektu byly zařazeny do zásobníku žádostí. Do zásobníku byly zařazeny i všechny nově podané žádosti. I žádost zařazenou do zásobníku je žadatel povinen doručit na Krajský úřad vytištěnou a podepsanou a včetně příloh do 10-ti pracovních dnů od podání elektronické žádosti.
  Příjem žádostí byl ukončen dne 30.10.2020 ve 12:00 a aktivní odkaz na formulář žádosti byl 12.11.2020 odstraněn. (18.2.2021)
 • DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav
  Informace k 18. 2. 2021 - PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN.
  Dne 7.9. 2020 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena změna podmínek Dotačního programu s ohledem na financování zásobníku z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO).
  Dne 30. 9. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace žádosti ze zásobníku, které jsou z alokace NZÚ-AMO finančně kryty. Jedná se o žádosti s pořadovými čísly 1767 - 3032. Smlouvy s žadateli, jejichž žádosti jsou financovány z NZÚ-AMO jsou od ledna 2021 uzavírány dálkovým způsobem.
  AKTUÁLNĚ JEDNÁME S MŽP O NAVÝŠENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE KRYTÍ ŽÁDOSTÍ ZALOŽENÝCH V ZÁSOBNÍKU (POŘADOVÁ ČÍSLA ŽÁDOSTÍ 3033 - 4296). (18.2.2021)
 • Sport 2021
  Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vaverková, tel: 475 657 951, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz (16.2.2021)
 
 
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém