Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Územní plánování a stavební řád

 

Dotace z EU na zpracování ÚAP Ústeckého kraje

 
 

 
 

Dotace z EU na zpracování

"prvních" Územně analytických podkladů Ústeckého kraje (ÚAP ÚK)

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (KÚÚK) v souladu s ust. § 27 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizuje Územně analytické podklady Ústeckého kraje (ÚAP ÚK).  Územně analytické podklady se skládají ze dvou částí, tj. z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území  (rÚRÚ) a samotného  rÚRÚ. Dne 2.3.2009 byla Centrem pro regionální rozvoj ČR přijata žádost KÚÚK o finanční dotaci na zpracování části podkladů pro rÚRÚ z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) - oblast intervence 5.3a) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik. Předmětem projektu je zpracování Územně analytických podkladů Ústeckého kraje. V rámci IOP bylo žádáno o poskytnutí finanční dotace na část projektu, tj. na vytvoření digitální tématické databáze pro vedení všech geografických podkladů ÚAP, jejich převedení do této databáze (datový sklad-DS), včetně jejího naplnění – zpracování všech dat od poskytovatelů do jednotného formátu dohodnutého KÚÚK. Tématická geodatabáze tvoří nedílnou součást podkladů pro rÚRÚ. Vytvořením digitální tématické databáze bude zajištěna kvalitní základna pro zpracování ÚAP ÚK a jejich průběžnou aktualizaci.

 

Dne 23.4.2008 podepsal ministr pro místní rozvoj ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace a KÚ ÚK byly spolu s Rozhodnutím předloženy Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace .

 

Část projektu, vytvoření digitální  tématické geodatabáze, byl ukončen k 30.4.2009. K témuž datu byl ukončen celý projekt, tj. zpracování kompletních Územně analytických podkladů Ústeckého kraje.

 

Výstupy projektu jako součást ÚAP ÚK budou ve smyslu ust. § 166 odst.2 a § 185 odst.3 stavebního zákona zveřejněny nejpozději k 1.7.2009 způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách KÚ ÚK. 

 

Doba realizace projektu:                                                         listopad 2008 – červen 2009

Celkové náklady projektu:                                                        2 272 150,00 Kč            

Náklady části projektu (geodatabáze) :                                   1 100 000,00 Kč

Příspěvek ze státního rozpočtu bude činit:                                165 000,00 Kč

Příspěvek ze strukturálních fondů EU (ERDF) bude činit:         935 000,00 Kč

 

 

Na projekt bylo požádáno o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP) - 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.                                 www.strukturální-fondy.cz/iop

 

aaa

 

Tento projekt bude spolufinancován z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

  

 

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 8.4.2009 / 8.4.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém