Orientační nabídka


 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE - 4. výzva Ústeckého kraje - 2. kolo příjmu žádostí

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE VE 2. KOLE JE UKONČEN. ALOKACE PROJEKTU JE VYČERPÁNA A ZÁSOBNÍK VYTVOŘEN.
 

 
 

Dne 21. června 2021 rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 065/7Z/2021 o vyhlášení 2. kola příjmu žádostí o poskytnutí dotace v rámci aktuální 4. výzvy programu na podporu výměny zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) a o změně Dotačního programu vzhledem k plánovanému navýšení alokace.

Dne 23. července 2021 byl projekt kotlíkových dotací navýšen o dalších cca 16 mil. Kč nad rámec podaných žádostí. Na základě tohoto navýšení vyhlašuje Krajský úřad 2. kolo příjmu žádostí v probíhající 4. výzvě kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. 

Příjem žádostí byl zahájen 6.9.2021 v 10:00:00 a po několika vteřinách ukončen vyčerpáním navýšené alokace a vytvořením zásobníku.

Žádost o dotaci se podává nejdříve elektronicky a následně ji žadatel zasílá vytištěnou s přílohami. I ostatní podmínky Dotačního programu – 4. výzvy Ústeckého kraje zůstávají zachovány.

Elektronický formulář žádosti byl zpřístupněn 23. srpna 2021. Současně byl zveřejněn manuál pro vyplnění žádosti. Zájemce tak měl možnost připravit si žádost v předstihu. Elektronická žádost včetně manuálu k vyplnění byla odstraněna v 11:00.


 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 29.7.2021 / 6.9.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém