Orientační nabídka


 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav

Kotlíková dotace
Aktuální stav administrace programu a jednotlivých žádostí.
PROJEKT KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.
 

 
 

Aktuální stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci - 4. Výzva Ústeckého kraje k 18. 9. 2023:


 

Dne 30. 10. 2020 byl ukončen příjem elektronických žádostí o poskytnutí dotace a následně byl odstraněn odkaz na elektronický formulář žádosti.


Dne 22. 03. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 72 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí všech žádostí dosud založených v zásobníku. 


Dne 05. 05. 2021 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s celkem 586 žadateli s pořadovými čísly žádostí 3033 - 4296.


Dne 23. 07.2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 16 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí žádostí přijatých ve 2. kole příjmu žádostí.


DNE 06. 09. 2021 V 10:00 - zahájení příjmu žádostí (2. kolo příjmu žádostí). Alokace byla okamžitě vyčerpána a zásobník naplněn. Příjem žádostí byl podáním 400 žádosti ukončen. Žádosti kryté finančními prostředky jsou předkládány do Rady Ústeckého kraje průběžně vždy po hodnocení.


Počet žádostí přijatých v elektronické podobě (včetně duplicit) – 4696 (Příjem žádostí již ukončen)


Počet duplicitních elektronických žádostí – 1619

 

Počet vyřazených žádostí – 568

 

Počet aktuálně administrovaných žádostí – 2509

 

Počet schválených žádostí (včetně později vyřazených) – 2753 (340 - RUK 30.10.2019; 270 - RUK 20.11.2019; 290 - RUK 11.12.2019; 200 - RUK 8.1.2020; 140 - 22.1.2020; 74+21 - RUK 19.2.2020; 9 - RUK 18.3.2020; 2+15 - RUK 3.6.2020; 1 - RUK 5.8.2020; 16+537 - RUK 30.9.2020; 1 - RUK 27.10.2020; 1 - RUK 9.12.2020; 586 - RUK 5.5.2021; 3 - RUK 30.6.2021; 1 - RUK 4.8.2021; 49 - RUK 13.10.2021; 71 - RUK 10.11.2021; 43 - RUK 24.11.2021; 10 - RUK 15.12.2021; 35 - RUK 23.3.2022; 22 - RUK 4.5.2022; 11 - RUK 20.7.2022; 1 - RUK 22.6. a 17.8. 2022)


Počet aktivních žádostí (před vyplacením dotace) – 6


Počet vyplacených dotací – 2503 ve výši celkem 292 472 tis. Kč  


Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí bylo zařazeno 1344 žádostí. K další administraci již bylo ze zásobníku vyjmuto celkem 52 žádostí. Alokace projektu je 160 325 567 Kč. Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti jsou ze zásobníku průběžně vyjímány dle pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení alokované částky. K navýšení alokované částky o 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku došlo v rámci podprogramu Nová zelená úsporám (1. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO).

Dne 22. 03. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým byla navýšena alokace projektu o více než 72 mil. Kč k financování žádostí v zásobníku s pořadovými čísly 3033 - 4296. Navýšením alokace projektu je zajištěno finanční krytí pro všechny žádosti zařazené do zásobníku. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou již s příjemci uzavřeny. 

Dne 23. 07. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým byla navýšena alokace projektu o více než 16 mil. Kc nad rámec již podaných žádostí. V souvislosti s tímto navýšením alokace rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o změně Dotačního programu a vyhlášení 2. kola příjmu žádostí. Bylo přijato celkem 400 žádostí. Z navýšení alokace je financováno 173 žádostí. 74 žádostí bylo zařazeno do zásobníku.

Dne 23. 03. 2022 rozhodla Rada Ústeckého kraje o vyjmutí 34 žádostí ze zásobníku a poskytnutí dotace. Dne 04.05. 2022 rozhodla Rada Ústeckého kraje o vyjmutí dalších 19 žádostí ze zásobníku a poskytnutí dotace. Žadatelé, jejichž žádosti byly vyjmuty ze zásobníku, jsou následně osloveni s instrukcemi k uzavření smlouvy.


Zásobník žádostí_RUK 20.11.2019

Zásobník žádostí_RUK 22.1.2020

Zásobník žádostí_RUK 3.6.2020

Zásobník žádostí_RUK 30.9.2020

Zásobník žádostí_RUK 25.11.2020

Zásobník žádostí_2. kolo_RUK 15.12.2021


O žádostech finančně krytých z původní alokace projektu je již rozhodnuto Radou Ústeckého kraje. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci uzavřeny a dotace průběžně vypláceny po zhodnocení Závěrečných zpráv. 


O žádostech ze zásobníku finančně krytých z podprogramu NZÚ-AMO bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 30. 9. 2020. RUK rozhodla o poskytnutí dotace celkem 537 žadatelům o kotlíkovou dotaci financovaných z podprogramu NZÚ - AMO. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci uzavřeny a dotace průběžně vypláceny po hodnocení Závěrečných zpráv.


O žádostech ze zásobníku finančně krytých z prvního navýšení alokace o 72 mil. Kč byly projednávány Radou Ústeckého kraje 5. 5. 2021. RUK rozhodla o poskytnutí dotace celkem 586 žadatelům o kotlíkovou dotaci. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci průběžně uzavírány a dotace průběžně vypláceny po hodnocení Závěrečných zpráv.

Žádosti přijaté během 2. kola příjmu žádostí jsou aktuálně hodnoceny před předložením do Rady Ústeckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 13.10.2021 Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí dotace prvním 49 žadatelům. Dne 10.11.2021 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace 71 žadatelům a dne 24.11.2021 dalším 43 žadatelům. Dalších 10 žádostí bylo předloženo k rozhodnutí Radě dne 15.12.2021. Současně Rada Ústeckého kraje rozhodla o vytvoření zásobníku. Do zásobníku bylo založeno celkem 74 žádostí a jsou dále administrovány v případě vzniku úspor v rámci projektu (již vyjmuto 53 žádostí).

ZÁSOBNÍK ŽÁDOSTÍ PŘIJATÝCH VE 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (ŽÁDOSTI NEKRYTÉ DOTACÍ) JIŽ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ ŽÁDOSTI.

Z úspor vzniklých v průběhu administrace bylo zajištěno financování posledních 5 žádostí v zásobníku. O poskytnutí dotace pro tyto žádosti rozhodla Rada Ústeckého kraje 27. 9. 2022.


Přehledy žadatelů, jejichž žádosti jsou schváleny Radou Ústeckého kraje jsou zde:

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 1.11.2019 / 18.9.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies