Orientační nabídka


 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav

Aktuální stav administrace programu a jednotlivých žádostí.
 

 
 

Aktuální stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 4. Výzvy Ústeckého kraje k 17.9.2021:

 


Dne 30. 10. 2020 byl ukončen příjem elektronických žádostí o poskytnutí dotace a následně byl odstraněn odkaz na elektronický formulář žádosti.


Dne 22. 3. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 72 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí všech žádostí dosud založených v zásobníku. 


Dne 5. 5. 2021 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s celkem 586 žadateli s pořadovými čísly žádostí 3033 - 4296.


Dne 23.7.2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou byl projekt navýšen o více než 16 mil. Kč. Tyto navýšené prostředky jsou určeny ke krytí žádostí přijatých ve 2. kole příjmu žádostí.


DNE 6. 9. 2021 V 10:00 - zahájení příjmu žádostí. Alokace byla okamžitě vyčerpána a zásobník naplněn. Příjem žádostí byl záhy ukončen.


Počet žádostí přijatých v elektronické podobě (včetně duplicit) – 4696 (Příjem žádostí již ukončen)


Počet duplicitních elektronických žádostí – 1533

 

Počet vyřazených žádostí – 353

 

Počet administrovaných žádostí – 2810

 

Počet schválených žádostí – 2508 (340 - RUK 30.10.2019; 270 - RUK 20.11.2019; 290 - RUK 11.12.2019; 200 - RUK 8.1.2020; 140 - 22.1.2020; 74+21 - RUK 19.2.2020; 9 - RUK 18.3.2020; 2+15 - RUK 3.6.2020; 1 - RUK 5.8.2020; 16+537 - RUK 30.9.2020; 1 - RUK 27.10.2020; 1 - RUK 9.12.2020; 586 - RUK 5.5.2021; 3 - RUK 30.6.2021; 1 - RUK 4.8.2021)


Počet aktivních podepsaných smluv – 2273


Počet vyplacených dotací – 1517  


Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí bylo zařazeno 1344 žádostí. K další administraci již bylo ze zásobníku vyjmuto celkem 52 žádostí. Alokace projektu je 160 325 567 Kč. Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti jsou ze zásobníku průběžně vyjímány dle pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení alokované částky. K navýšení alokované částky o 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku došlo v rámci podprogramu Nová zelená úsporám (1. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO)).

Dne 22. 3. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým byla navýšena alokace projektu o více než 72 mil. Kč k financování žádostí v zásobníku s pořadovými čísly 3033 - 4296. Navýšením alokace projektu je zajištěno finanční krytí pro všechny žádosti zařazené do zásobníku. Aktuálně probíhá příprava a uzavírání Smluv o poskytnutí dotace. 

Dne 23. 7. 2021 byla vydána změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým byla navýšena alokace projektu o více než 16 mil. Kc nad rámec již podaných žádostí. V souvislosti s tímto navýšením alokace rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje o změně Dotačního programu a vyhlášení 2. kola příjmu žádostí. 


Zásobník žádostí_RUK 20.11.2019

Zásobník žádostí_RUK 22.1.2020

Zásobník žádostí_RUK 3.6.2020

Zásobník žádostí_RUK 30.9.2020

Zásobník žádostí_RUK 25.11.2020


O žádostech finančně krytých z původní alokace projektu je již rozhodnuto Radou Ústeckého kraje. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci uzavřeny a dotace průběžně vypláceny po kontrolách Závěrečných zpráv. 


O žádostech ze zásobníku finančně krytých z podprogramu NZÚ-AMO bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 30. 9. 2020. RUK rozhodla o poskytnutí dotace celkem 537 žadatelům o kotlíkovou dotaci financovaných z podprogramu NZÚ - AMO. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci uzavřeny a dotace průběžně vypláceny po kontrolách Závěrečných zpráv.


O žádostech ze zásobníku finančně krytých z prvního navýšení alokace o 72 mil. Kč byly projednávány Radou Ústeckého kraje 5. 5. 2021. RUK rozhodla o poskytnutí dotace celkem 586 žadatelům o kotlíkovou dotaci. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou s příjemci průběžně uzavírány a dotace průběžně vypláceny po kontrolách Závěrečných zpráv.

Žádosti přijaté během 2. kola příjmu žádostí jsou aktuálně hodnoceny před předložením do Rady Ústeckého kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přehledy žadatelů, jejichž žádosti jsou schváleny Radou Ústeckého kraje jsou zde:

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 1.11.2019 / 8.10.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém