Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje

 
Dne 24.6.2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 7.9.2020

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci byl zahájen 16.9.2019 v 10:00 hod a během několika minut byly finanční prostředky v tomto projektu, zjednodušeně řečeno „vyčerpány“. Žádosti, které nejsou kryty z alokované částky projektu budou zařazeny do zásobníku žádostí. Do zásobníku budou zařazeny i všechny nově podané žádosti. I žádost zařazenou do zásobníku je žadatel povinen doručit na Krajský úřad vytištěnou a podepsanou a včetně příloh do 10-ti pracovních dnů od podání elektronické žádosti.
Příjem žádostí končí dne 30.10.2020 ve 12:00.
KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Tomáš Vaněk, tel: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová, tel: 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská, tel.: 475 657 580, farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová, tel: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová, tel. 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz
František Minárik, tel. 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová, tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz
Ing. Jitka Salačová, tel: 475 657 368, salacova.j@kr-ustecky.cz
 

 
 

16. 9. 2019 – zahájení příjmu žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel. Žádost mohou podávat fyzické osoby – majitelé rodinných domů na území Ústeckého kraje. Další informace o přípravě dotačního programu budou průběžně zveřejňovány zde.

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 26.11.2018 / 21.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém