Orientační nabídka


 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje - Projekt již není aktivní

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kotlíková dotace
Základní informace a dokumenty k projektu - Závazné pokyny, Dotační program, formuláře k programu, vzory smluv, kontakty.
PROJEKT KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ JE FINANCOVÁN Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.
 

 
 

Dne 24. 06. 2019 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesením č.027/20Z/2019 Dotační program 4. výzvy Kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. O změně Dotačního programu, kterou byla navýšena alokace programu o finanční prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření bylo rozhodnuto Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/31Z/2020 dne 07. 09.2020 

První kolo příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci bylo zahájeno 16. 09. 2019 v 10:00 hod a ukončeno dne 30. 10. 2020 ve 12:00 a aktivní odkaz na formulář žádosti byl 12. 11. 2020 odstraněn.

Druhé kolo příjmu žádostí o kotlíkovou dotaci bylo zahájeno 6.9.2021 v 10:00 hod a příjem žádostí byl během několika vteřin ukončen vyčerpáním alokace a vytvořením zásobníku.


KONTAKTNÍ OSOBY:


Ing. Tomáš Vaněk,              tel.: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz

Bc. Eva Feltlová,                 tel.: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz

Bc. Zdenka Broumská,        tel.: 475 657 225, broumska.z@kr-ustecky.cz

Ing. Martina Báčová,           tel.: 475 657 609, bacova.m@kr-ustecky.cz

František Minárik,                tel.: 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz

Ing. Kateřina Řádová,          tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz

Ing. Natalie Švarcbachová, tel.: 475 657 677, svarcbachova.n@kr-ustecky.cz


06. 09. 2021 – bylo v 10:00 zahájeno 2. kolo příjmu žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel. Žádost podávají fyzické osoby – majitelé rodinných domů na území Ústeckého kraje. 


Alokace projektu byla vyčerpána a zásobník naplněn v prvních vteřinách po zahájení příjmu žádostí. V 11:00 byl odkaz na elektronickou žádost odstraněn.


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 26.11.2018 / 16.10.2023 | Zveřejnit od-do: 1.1.2019-22.1.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém