Orientační nabídka


 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2015“

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
znak
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 29. 6. 2015 vyhlášení dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádosti, tj. od 30. 7. 2015 do 5. 8. 2015 do 12:00 hod.
 

Odkazy


 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne 29. 6. 2015

A) schvaluje

1.    dle Článku XVI. odst. 2 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“) tyto výjimky pro program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“:

a)        Článek IV., odst. 1 b)

Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb ve formě lůžkové péče, který splňuje následující kritéria:

·         má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

·         poskytuje zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého kraje

b)        Článek VII. (Projekt):

Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci.

c)        Článek VIII., odst. 1) (Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, s výjimkou projektů s víceletou dobou realizace.):

Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 5. 2015 až do 31. 3. 2016.

d)       Článek VIII., odst. 6) (Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je stanoven jako maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu):

Maximální výše dotace je 100% z celkových uznatelných nákladů aktivit uvedených v žádosti.

2.    vyhlášení dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Radě Ústeckého kraje vyhodnocení žádostí o dotaci v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ včetně návrhu výše dotace jednotlivým žadatelům

Termín: 19. 8. 2015

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 30.6.2015 / 30.6.2015 | Zveřejnit do: 31.10.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies