Orientační nabídka


 

Dotační program Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2024/25

Příjem žádostí proběhne od 26. 7. – 8. 8. 2024.

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace

 
 

Dotační program je určen k zajištění školního stravování pro děti a žáky ve věku od 2 do 21 let v sociální nouzi navštěvující mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a zařízení školního stravování, které nezřizuje Ústecký kraj ve školním roce 2024/2025.


Finanční alokace:     27 mil. Kč

Spoluúčast:     bez finanční spoluúčasti

Oprávnění žadatelé    jsou školy a školská zařízení nezřizovaná Ústeckým krajem:

·             mateřská škola

·             základní škola

·             střední škola

·             konze rvatoř

·             zařízení školního stravování

Počet žádostí  : každý žadatel může podat maximálně 1 žádost


Kontaktní osoby:

Ing. Michaela Fibichová, e-mail: fibichova.m@kr-ustecky.cz , tel: 475 657   982

Naděžda Jelínková, e-mail: jelinkova.n@kr-ustecky.cz , tel.: 475 657 291

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém