Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Dotační tituly - jak uspěli žadatelé z Chomutovska

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Článek pro Chomutovské noviny

Jak uspěly projekty z Chomutovska ?

 

Ústecký kraj vyhlásil dne 19. 7. 2002  program „Podpory místní  kulturní a divadelní činnosti“. Předmětem podpory byla stanovena podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech jako jsou např. divadlo, zpěv, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

Ve stanoveném termínu  bylo předloženo celkem 78 žádostí  o  poskytnutí  dotace  v celkové částce 8 273 382 Kč. Z okresu Chomutov bylo předloženo 11 projektů, z nichž bylo vyřazeno 10 žádostí, které nesplnily základní podmínky stanovené v zásadách o poskytování dotace z veřejných prostředků. Nejzajímavější byly žádosti o podporu akcí mezinárodního charakteru konané ve výtvarné oblasti ve Vejprtech, ale předkladatelem mohla být jen obec, nezisková organizace, občanská sdružení a spolky, nikoliv fyzická osoba. Dále byly vyřazeny projekty bez příloh, akce typu pouťových atrakcí či předškolních besídek a posezení s heligonkou.

Výběrová komise vyřadila jediný projekt předložený Big bandem SKKS Chomutov, ale realizaci vánočního koncertu klasifikovala jako akci sice významnou pro zvýšení pestrosti nabídky pořadů v rámci vánočního období, ale přece jen lokálního charakteru.

   Obecně lze shrnout, že na zpracování a předložení projektů byl stanoven velice krátký

   časový termín a tento důvod se hlavně podepsal na kvalitě předkládaných projektů.

   Věříme, že na příští vypsání tematických dotačních titulů se předkladatelé řádně připraví     

   a předloží své projekty v odpovídající kvalitě.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 11.9.2002 / 11.9.2002 | Zveřejnit od-do: 11.9.2002-11.12.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém