Orientační nabídka


 

Dotazovna

 
 
 

Dotazy k možnostem využití fondů EU posílejte na emailovou adresu kadraba.j(zavináč)kr-ustecky.cz nebo kliknutím na odkaz můžete vložit dotaz pomocí elektronického dotazníku.

 

Co je to komunitně vedený místní rozvoj a jak je možné s jeho pomocí čerpat peníze z evropských fondů?

Komunitně vedený místní rozvoj (angl. zkratka CLLD) je nástroj pro podporu venkovských oblastí. Realizují jej tzv. místní akční skupiny (MAS). CLLD navazuje na nástroj LEADER známý z předchozího období a rozšiřuje okruh podpořitelných aktivit. V rámci CLLD budou podporovány především menší a středně velké projekty obcí, neziskových organizací, podnikatelů atd. na území obcí do 25 tis. obyvatel, které leží na území některé MAS (mapu MAS naleznete: http://geoportal.kr-ustecky.cz/flex36/rolovani/?config=dotace.xml). Tyto projekty musí být v souladu se strategií CLLD, kterou daná MAS zpracovala. Žádost o dotaci se předkládá na základě výzev příslušné MAS, která projekty vyhodnotí a vybírá k podpoře. Podporované projekty zahrnují širokou škálu aktivit financovaných z různých operačních programů (mj. drobnější akce v oblasti dopravy, péče o krajinu, vzdělávání, environmentální výchovy atd.). Pro případné podrobnosti prosím specifikujte téma, jehož se má podpora prostřednictvím CLLD týkat, a název obce, v níž by měl být projekt realizován.

   

Mohou obce čerpat finanční prostředky na rozšíření sběrných dvorů?

         

Odpadové hospodářství vč. rozšiřování sběrných dvorů a dalších kapacit pro sběr, svoz, třídění, likvidaci a využití odpadů je podporováno z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Příjemci finanční podpory v tomto případě mohou být i obce. Přesné podmínky a požadavky na projekt budou zveřejněny v příslušné výzvě k předkládání žádostí o dotaci (výzvy jsou zveřejňovány na: http://www.opzp.cz/sekce/335/aktualni-vyzvy/ ), případně cca 6 měsíců předem avizovány v plánu výzev OP ŽP (plán výzev je zveřejňován na: http://www.opzp.cz/sekce/348/harmonogram-vyzev/ ). 

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém